Meerjarenprogramma Geluidsanering

De laatste 25 jaar kende Nederland een flinke verkeersgroei. En verkeer geeft geluid - dat geldt voor zowel auto’s als voor treinen. De overheid wil geluidhinder voorkomen en beperken. En kwam daarom met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Daarin werkt Rijkswaterstaat aan een stillere (snel)weg. En ProRail aan een stiller spoor.


In de Wet milieubeheer geeft de overheid regels voor verkeersgeluid. Zo mag er niet meer geluid worden geproduceerd dan tot een bepaald aantal decibellen (de ‘geluidnorm’). Een plek waar die norm wordt overschreden heet een ‘geluidknelpunt’. Volgens de wet is er in elke gemeente met een geluidsknelpunt speciaal geluidonderzoek nodig. Voor nagenoeg het hele spoor moet geluidsonderzoek worden gedaan, indien er sprake is van een  geluidsknelpunt moeten er maatregelen tegen geluid komen.  

Ook bij meer verkeer

Er zijn al veel geluidknelpunten opgelost. Maar: nog niet allemaal. En het verkeer blijft groeien. Daarom nam de overheid extra maatregelen. In 2012 scherpte ze de Wet milieubeheer aan: niet langer de gemeenten, maar de beheerders van de weg (Rijkswaterstaat) en het spoor (ProRail) zijn nu verantwoordelijk voor de aanpak van geluidoverlast. De beheerders moeten zorgen dat verkeersgeluid – ook bij méér verkeer – onder de wettelijke normen blijft.

Saneringsplannen

De beheerders moeten ook de resterende geluidknelpunten versneld aanpakken. Dat heet ‘saneren’; ze moeten voor alle knelpunten een saneringsplan maken. Basis van zo’n plan is gedetailleerd geluidonderzoek (akoestisch onderzoek). In de aangescherpte Wet milieubeheer staan de ‘spelregels’ tussen overheid en beheerders. Daar komen actiepunten voor beheerders uit voort; ProRail voert haar actiepunten uit in het MJPG Spoor.

MJPG Spoor: een indicatie

  • 15.000 saneringsobjecten;
  • 200 gemeenten;
  • Raildempers over zo’n 200 kilometer;
  • Geluidschermen over een lengte van zo’n 110 kilometer;
  • Gevelisolatie bij ongeveer 3.000 woningen langs het spoor.

Aanpak

ProRail heeft grootschalig gedetailleerd geluidonderzoek gedaan. Op basis van die uitkomsten maken wij de komende jaren diverse saneringsplannen, beginnend met de hoogst belaste locaties. In de plannen staat op welke plek(ken) er geluidmaatregelen nodig zijn, welke maatregelen dat zijn en wanneer ze klaar moeten zijn. Na de formele inspraakprocedure en de goedkeuring van het ministerie starten wij met de uitvoering. Daarbij letten we op dat de maatregelen zo veel mogelijk worden ingepast in al geplande projecten. Dit omdat we extra overlast willen voorkomen. Ook werken we waar mogelijk samen met Rijkswaterstaat.

Planning 

  • 2015: start van de gedetailleerde geluidonderzoeken
  • 2016: start van de onderzoeken  naar de technische haalbaarheid van geluidmaatregelen
  • 2020: verwachte start van de uitvoering van de eerste saneringsplannen
  • 31 december 2023: einddatum voor het indienen van de laatste saneringsplannen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het MJPG wordt uitgevoerd door ProRail en Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

 

Bijgewerkt op 27 juni 2018

Saneringsplannen MJPG

Contact