Een stiller spoor

ProRail verlaagt vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) het geluid langs het spoor. Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees verder over Een stiller spoor

Laatste nieuws

Jouw locatie

Op de geluidsmaatregelenkaart kun je de eventuele maatregelen rondom jouw woning bekijken. Op deze kaart zijn alle huizen waar het MJPG geluidsonderzoek is uitgevoerd zichtbaar.