Copyright

De tekstuele inhoud van deze website mag gebruikt worden voor andere publicaties, tenzij er staat aangegeven dat er een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. Dat geldt ook voor de tekst in documenten die op deze website zijn gepubliceerd.

Voor het gebruik van fotomateriaal geldt dat er altijd eerst om toestemming gevraagd moet worden.

Naamsvermelding

Het is dus geen probleem dat je content gebruikt voor je eigen publicatie. Zolang je zorgt voor naamsvermelding. Dat doe je op de volgende manier:

Bron: ProRail

Het is daarnaast niet toegestaan dat in jouw publicatie de indruk wordt gewekt dat wij de inhoud van jouw publicatie hebben goedgekeurd of onderschrijven.

Merk- en octrooirecht

Merk- en octrooirechten blijven gewoon van kracht. Dat geldt ook voor rechten van anderen, zoals portretrecht of privacyrecht. Houd daar rekening mee.

Neem bij twijfel altijd eerst contact met ons op.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers