Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Programma : Niet Actief Beveiligde Overwegen

In Nederland zijn Niet Actief Beveiligde Overwegen, kortweg NABO. Dit type overweg wordt niet afgesloten door middel van slagbomen. In 2018 startten ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met het zogenaamde NABO-programma. Daarin zijn 180 openbare en openbaar toegankelijke NABO opgenomen. Het streven is om in 2027 al deze NABO op het reizigersnet aan te pakken.

Startdatum
2018
Einddatum
2027

Een complexe opdracht

De onbeveiligde overwegen brengen gevaarlijke situaties met zich mee. Het NABO-programma had als doelstelling in 2023 alle 180 openbare en openbaar toegankelijke NABO te hebben aangepakt. Dat streven was ambitieus, gelet op de complexe verhoudingen rondom overwegen. Het aanpakken van NABO is lastiger gebleken dan ProRail in eerste instantie inschatte, onder meer door verschillen van inzicht tussen ProRail en belanghebbenden. Inmiddels heeft ProRail 145 NABO binnen het programma aangepakt.

Bekijk: Bekijk de animatie over het opheffen van 180 NABO

Extra alert

NABO vind je vooral in gebieden waar relatief weinig mensen het spoor over hoeven te steken. Ze komen vaak voor op onverharde wegen en paden.

Dit type overweg is uitgerust met een Andreaskruis en waarschuwingsborden, maar ze worden niet actief beveiligd met spoorbomen, bellen en lichtsignalen. Gebruikers moeten op NABO dus extra alert zijn op naderende treinen. Op onbeveiligde overwegen vinden dagelijks bijna-ongelukken plaats. Jaarlijks vallen er gemiddeld twee doden.

Samen

ProRail werkt voor het opheffen van NABO samen met wegbeheerders (vaak gemeenten) en andere belanghebbende organisaties. We streven hierbij naar een gebiedsgerichte oplossing. Samen werken we aan het verbeteren van veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. De kosten van de uitgevoerde maatregelen worden gedeeld tussen ProRail en de wegbeheerder.

Kaart NABO

Benieuwd waar de 180 NABO van het NABO-programma zich bevinden? 

Bekijk ze op deze interactieve kaart

De ene NABO is de andere niet

Er zijn twee verschillende soorten NABO: openbare en niet openbare. Over beide soorten kan ProRail nooit eenzijdig een besluit nemen.

Bij een openbare overweg is het de wegbeheerder die besluit of de overweg opgeheven of aangepast wordt. De wegbeheerder is in de meeste gevallen de gemeente waarin de overweg ligt. Het opheffen of aanpassen van een niet openbare overweg kan alleen met de nadrukkelijke toestemming van de rechthebbende(n). Dit zijn vaak lange procedures. Omdat er soms sprake is van meerdere percelen waar recht van overpaden voor gelden.

Mogelijke maatregelen

ProRail wil de komende jaren alle onbeveiligde overgangen aanpakken. Dat kan op verschillende manieren:

  • het opheffen van een overweg
  • het opheffen met parallelweg
  • het opheffen met een spoortrap
  • het opheffen met een eenvoudige voetgangerstunnel
  • het actief beveiligen van een overweg met bomen, bellen en lichtsignalen

Laatste nieuws over dit programma

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers