Disclaimer

Algemeen

Op deze website stelt ProRail aan de bezoekers van deze website bepaalde informatie ter beschikking. Deze informatie wordt door ProRail met zorg samengesteld, desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet geheel volledig of juist is. Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

ProRail sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website uitdrukkelijk uit. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel ProRail zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. ProRail aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van deze website berust geheel bij ProRail. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van ProRail.

Informatie van derden, producten en diensten

Mogelijke verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van ProRail, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel ProRail uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. ProRail geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Huisregels reacties

We horen graag uw mening over ons werk aan het spoor. Daarom zijn we blij met reacties op onze nieuwsberichten.

Zorg er voor dat de reactie:

  • bondig is. Zet in uw reactie geen herhalingen en reposts van eigen argumenten. En kopieer ook geen lange stukken tekst van anderen.
  • relevant is. Reageer on topic. Gebruik uw reactie niet voor discussies over andere onderwerpen, of voor het maken van reclame.
  • respectvol is. Wees niet discriminerend, racistisch, agressief, seksistisch of op een andere manier beledigend of onnodig negatief.
  • leesbaar is. Gebruik niet alleen HOOFDLETTERS, en schrijf de reactie in het Nederlands.        

De redactie van ProRail leest elke reactie en bepaalt of en wanneer deze wordt geplaatst.

Contact