Disclaimer

Op deze website stelt ProRail aan de bezoekers van deze website bepaalde informatie ter beschikking. Deze informatie wordt door ProRail met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie niet geheel volledig of juist is.

Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

ProRail sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website uitdrukkelijk uit. Ook wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel ProRail zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kunnen wij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. ProRail aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van deze website berust geheel bij ProRail. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ProRail.

Informatie van derden, producten en diensten

Mogelijke verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van ProRail, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel ProRail uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

ProRail geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers