Wonen bij het spoor : Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Het doel van de Omgevingswet is: het bereiken en houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dat is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 2 februari 2024.

Wat is de Omgevingswet?

Nederland kende tot 31 december 2023 tientallen wetten en regels voor onze leefomgeving. Regels over het gebruik van onze ruimte, maar ook over geluid, bodem, water, natuur en nog vele andere onderwerpen. Dit was een ingewikkeld geheel. Daarom is er nu de Omgevingswet: één wet die alle wetten op het gebied van leefomgeving samenbrengt.

Lees meer over de Omgevingswet Lees meer over de Omgevingswet

Het doel van deze wet

Het doel van de Omgevingswet is: het bereiken en houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt overheden meer afwegingsruimte om hun doelen te bereiken, en maakt initiatieven van bedrijven en particulieren mogelijk.

Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving is erg belangrijk. En dat vraagt om integraal naar alle onderwerpen te kijken. Dat betekent dat alle verschillende overheden nog meer met elkaar moeten samenwerken. Voor projecten die onder het ‘oude’ recht van start zijn gegaan, kunnen zowel oude als nieuwe regels gelden.

 

Zes instrumenten

De Omgevingswet kent zes kerninstrumenten. Hiermee kunnen de verschillende overheden hun beleid realiseren en hun regels vastleggen. Deze instrumenten lijken erg op de instrumenten die er waren tot 1 januari.

Lees meer over de instrumenten Lees meer over de instrumenten

Ook voor ProRail

Ook ProRail moet zich houden aan de Omgevingswet. Voor ons betekent het onder meer dat wij voor sommige plannen een Projectbesluit moeten maken namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een Projectbesluit gaat over omvangrijke wijzigingen aan het spoor. Denk bijvoorbeeld aan een fly-over of een spoorverdubbeling over lange afstanden. Ook gelden er nieuwe regels voor bijvoorbeeld geluid op onze emplacementen.

Samenhangende besluitvorming

Verschillende procedures veranderen door de Omgevingswet. Er komt meer nadruk op vroege samenwerking met de omgeving bij projecten van ProRail. Andersom is ook belangrijk dat ProRail tijdig wordt betrokken bij plannen van derden, zodat we slimmer kunnen samenwerken.

ProRail werkt graag proactief mee aan een veilige, gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. Al in een vroeg stadium denken we mee in samenhangende besluitvorming, waarin alle belangen en aspecten een goede plek kunnen krijgen. Uitgangspunt daarbij is ‘ja, mits’, in plaats van ‘nee, tenzij’.

Bekijk: ProRail en de omgevingswet

Vergunning nodig

Voor iedereen geldt: wil je veranderingen aanbrengen in de leefomgeving? Dan krijg je dus te maken met de Omgevingswet. Denk aan het bouwen van een gebouw en het kappen van een boom. Maar ook aan het uitvoeren van een activiteit die overlast veroorzaakt voor de omgeving. Het kan zijn dat je hiervoor een vergunning nodig hebt of een melding moet doen via het Omgevingsloket.

Ga naar Omgevingsloket Ga naar Omgevingsloket

Ga je naast of in de buurt van het spoor bouwen, kabels of leidingen aanleggen of ander werk doen? Daar heb je sowieso een vergunning voor nodig. ProRail verleent deze vergunningen namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer over vergunningen Meer over vergunningen

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers