Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Toekomst van het spoor : Duurzaamheid

Door meer mensen in staat te stellen voor de trein te kiezen, draagt ProRail bij aan een duurzame samenleving. Zo verkleinen we onze negatieve impact op de wereld om ons heen. En richten we ons op het vergroten van onze positieve impact op een duurzame toekomst.

Duurzaam vervoer

De trein is de meest duurzame vorm van gemotoriseerd transport. Zo leveren wij onze bijdrage aan de beperking van CO2-uitstoot én dragen we bij aan het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat doen we door méér reizigers- en goedervervoer mogelijk te maken en door reizen per trein makkelijker en aantrekkelijker te maken. Zo maken we het mogelijk dat er steeds meer omgeschakeld wordt van vervuilende (vracht)auto’s en vliegtuigen naar de trein. Voor zowel nationaal als internationaal vervoer.

Internationaal treinreizen

De Europese Unie heeft 2021 uitgeroepen tot Europees Jaar van het Spoor. Het doel daarvan? Meer internationaal vervoer over het spoor. Speciaal voor deze gelegenheid hebben wij een online magazine gemaakt, vol tips, informatie en inspiratie over grenzeloze treinreizen.

Lees hier het magazine

Vier sporen

Naast onze bijdrage aan duurzame mobiliteit, werken wij hard aan het besparen én het duurzaam opwekken van energie. Dat laatste doen wij op onze perrondaken en op eigen grond. Met als doel ons eigen elektriciteitsgebruik helemaal zelf duurzaam op te wekken.

Daarnaast zetten we in op circulair materiaalgebruik. Dit betekent dat we schaarse materialen behouden voor de toekomst. Ook vervangen we vervuilende materialen. We zetten in op het verlengen van de levensduur van producten en ontwerpen duurzaam. Tot slot zetten we in op het duurzaam beheren van spoorbermen en het vergroten van de biodiversiteit, hiermee verbinden we natuurgebieden en bieden we een veilig leefgebied voor diverse soorten.

Samenwerken voor klimaatdoelstellingen 

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, werken we samen met diverse partijen. Bijvoorbeeld met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat voor het verduurzamen van onze infrastructuur. Dit doen we door middel van de Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur. Projecten aan water, weg en spoor worden vanaf 2021 nadrukkelijker klimaatneutraal en circulair uitgevraagd.

Daarnaast werken we ook samen met onder andere infrabeheerders, gemeentes, provincies, aannemers en ingenieursbureaus aan duurzame projecten binnen het samenwerkingsverband Duurzaam GWW.

Andere thema's

Maar ook voor de andere thema’s, zoals de natuur en het opwekken van energie, werken we graag samen met andere partijen om onze gezamenlijke ambities waar te maken. Op internationaal vlak nemen we onder andere deel aan de ‘Railway Climate Responsibility Pledge’.

Bekijk: Bekijk hoe wij duurzaam vervoer mogelijk maken

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers