Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Duurzaamheid : Mobiliteit

Nog meer mensen en organisaties in staat stellen om de trein te nemen, in plaats van de (vracht)auto of het vliegtuig. Zowel binnen Nederland als internationaal. Daar staat ProRail voor.

Duurzaam vervoer

De trein is namelijk een van de duurzaamste vormen van vervoer. De trein zorgt, na lopen en fietsen, voor de minste CO2-uitstoot. En daarom maken wij duurzame mobiliteit per spoor mogelijk. Dat doen door voor een goede infrastructuur te zorgen, internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan en de dienstregeling te verbeteren.

Maar niet alleen mobiliteit maken we duurzamer. We werken ook aan duurzame stations. En met het verbeteren van bijvoorbeeld fietsparkeervoorzieningen zorgen we er ook voor dat duurzaam vervoer naar het station aantrekkelijker wordt.

 

  • Internationale treinen op het Nederlandse spoor
  • Internationale treinen op het Nederlandse spoor
  • Internationale treinen op het Nederlandse spoor
  • Internationale treinen op het Nederlandse spoor
  • Internationale treinen op het Nederlandse spoor

Meer spoorgoederenvervoer

We willen bijdragen aan een verschuiving van het goederenvervoer via de weg, water en lucht naar goederenvervoer per spoor. Dat doen we bijvoorbeeld door:

  • de ontwikkeling van een nieuw dienstverleningsconcept per spoor. Dit maakt de overstap voor bedrijven en vervoerders makkelijker.
  • het moderniseren van rangeerterreinen. Goederenvervoerders moeten er zeker van zijn dat er voldoende ruimte is voor hen op het spoor. Nu en in de toekomst. We proberen daarom goederenvervoer zoveel mogelijk te scheiden van het reizigersvervoer. Zodat reizigers en goederen beiden onafhankelijk van elkaar en zo snel mogelijk vervoerd kunnen worden.

Meer nationaal reizigersvervoer

Het aantal reizigers per spoor groeit de komende tien jaar met dertig tot veertig procent. Om deze groei mogelijk te maken verbindt ProRail techniek, logistiek, vraagbeïnvloeding en investeringen in de infrastructuur met elkaar.

Daarnaast moet ons spoornetwerk flexibel zijn. Zodat we in kunnen spelen op specifieke behoeften en op de constant veranderende vraag. Mét oog voor het klimaat, de economie en de belangen van reizigers, omwonenden en andere betrokkenen. Zo houden we Nederland op een duurzame manier in beweging. Nu en na 2030.

Meer internationaal reizigersvervoer

 De belangstelling voor internationaal reizigersvervoer met de trein groeit de laatste tijd sterk. Zo heeft de Europese Commissie het jaar 2021 uitgeroepen tot ‘Europees jaar van het spoor’. Deze aandacht is goed, want het CO2-besparingspotentieel van het spoor is groot.

Een realistische overstap van het vliegtuig naar de trein kan voor 2 tot 8 miljoen ton CO2-besparing per jaar zorgen (pdf). Ter vergelijking: alleen in Nederland al zorgt de totale mobiliteit voor zo’n 5,6 miljoen ton CO2-uitstoot.

ProRail wil deze ontwikkeling met kracht stimuleren. Daarom werken we aan diverse projecten, zoals meer hogesnelheidstreinen naar Londen, een snellere verbinding tussen Amsterdam en Berlijn en de ontwikkeling van een betere Europese dienstregeling voor de lange afstand. Dat laatste doen we samen met onze internationale collega’s.

Samen met partners

ProRail heeft andere partijen hard nodig om zijn ambities met betrekking tot duurzame mobiliteit per spoor waar te kunnen maken. We werken hierbij samen met onder meer overheden, vervoerders, universiteiten, onderzoeksinstituten en in Europees verband. Onder ‘meer informatie’ vind je een aantal voorbeelden van lopende samenwerkingsverbanden en onderzoeken.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers