Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Duurzaamheid : Materialen

Onze doelstelling: in 2040/2050 is de belasting van het milieu door ons materiaalgebruik tot nul teruggebracht. Dat doen we door hergebruik van materialen te stimuleren en enkel schone grondstoffen te gebruiken. We ontwerpen en verlengen de levensduur van onze infrastructuur. Hierbij werken we nauw samen met de markt en andere grote opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat.

 • Duurzame dwarsliggers in Winterswijk
 • Duurzame dwarsliggers in Winterswijk
 • Duurzame dwarsliggers in Winterswijk

Bijdragen aan circulaire economie

Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen, werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het verduurzamen van onze infrastructuur. Daarom vragen ProRail en Rijkswaterstaat projecten aan water, weg, spoor en vaarweg vanaf 2021 nadrukkelijker klimaatneutraal en circulair uit. Koplopers in de markt worden hierbij financieel beloond.

Met de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire Rijksinfrastructuurprojecten’ (KCI) zetten we in op het terugdringen van de uitstoot van CO2. Daarmee dragen we bij aan een circulaire economie. De strategie KCI is opgesteld om het Klimaatakkoord uit te voeren, dat het kabinet in 2019 heeft vastgesteld.

Bekijk: Een volledig circulaire spoorsector vraagt om innovaties: in deze video delen ProRailers hun visie en drijfveren

Verschil maken

Op die werkterreinen kan ProRail het verschil maken. Per werkterrein ontwikkelen we samen met de sector en medeoverheden een gezamenlijke routekaart. Hierin stippelen we de weg naar 2030 uit. Onze aanpak is meerjarig. Zo zorgen we ervoor dat we de afgesproken koers vasthouden en dat investeringen van bedrijven op de langere termijn renderen.

Klimaatneutrale doelstellingen

De concrete uitvoering van de strategie KCI betekent dus dat wij klimaatneutrale en circulaire doelstellingen opnemen in projectopdrachten. En dat bedrijven die aantoonbaar lagere milieukosten hebben of circulair werken financieel worden beloond. Ook treden Rijkswaterstaat en ProRail op als ‘launching customer’, door duurzame innovaties in de praktijk te testen en op te schalen als deze succesvol zijn.

Impact

Inmiddels werken we aan het organiseren van deze uitvoering. De focus ligt op de werkterreinen met de meeste klimaatimpact. Voor ProRail zijn dat:

 • kunstwerken
 • bouwplaats en bouwlogistiek
 • bovenbouw spoor
 • energievoorziening spoor

Kader MVI

Met maatschappelijk verantwoord inkopen bouwen we voort op inspanningen van de afgelopen jaren, waaronder de ontwikkeling en uitrol van aanpak Duurzaam GWW, de CO2-prestatieladder en DuboCalc. We hebben dit verwoord in het ‘ProRail Kader Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ (Kader MVI). Dit kader levert een noodzakelijke bijdrage aan de duurzame ambities van ProRail. Het is een vertrekpunt voor inkoop, maar breed geïmplementeerd. Het kader kan alleen succesvol zijn, als wij deze in zijn geheel omarmen en bespreken met stakeholders.

Maatschappelijk verantwoord

ProRail vervult, als grote publieke opdrachtgever, graag een voorbeeldrol bij het toepassen van duurzaamheidsprincipes in onze inkooptrajecten. Door het stellen van een andere vraag – met duurzame ambities als belangrijk vertrekpunt van onze aanbestedingen – nemen wij onze opdrachtnemers stapsgewijs mee in hogere prestaties op duurzaamheidsgebied.

Duurzaamheid in aanbestedingen

Dit kader bouwt voort op ons inkoopbeleid. Hierin is bepaald dat een inkoopkader voor maatschappelijk verantwoord inkopen verder wordt uitgewerkt. Met dit Kader MVI omschrijven we wat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent voor inkoop – zowel procesmatig als inhoudelijk.

Daarnaast biedt het Kader MVI ondersteuning aan bijvoorbeeld projectmanagers, inkopers en contractmanagers om duurzaamheid op een eenvoudige en transparante manier in aanbestedingen te verwerken.

Vijf aspecten

Daarbij zijn de volgende vijf aspecten benoemd:

 1. Verminderen van CO2-emissies (‘planet’)
 2. Voorkomen van uitputting van grondstoffen (‘planet’)
 3. Verminderen van verspilling en toxiciteit (‘planet’)
 4. Behouden van waarde van grondstoffen en materialen (‘planet’ en ‘profit’)
 5. Positief beïnvloeden van sociale duurzaamheid (‘people’)
 6. Koplopers worden beloond
 7. ProRail roept marktpartijen nadrukkelijk op met innovatieve ideeën te komen om circulair te werken. Koplopers in duurzaam werken worden beloond bij aanbestedingen. 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers