Regelingen : CO2-prestatieladder

ProRail wil duurzaam werken. Met nog minder energieverbruik en nog minder CO2-uitstoot. Duurzaam denken en handelen is belangrijk in ons werk en in ons gedrag. En dat stimuleren we ook bij de bedrijven waarmee we samenwerken. Dat doen we onder andere met de CO2-prestatieladder.

Samen voor minder CO2

De CO2-prestatieladder stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen en de uitstoot te verlagen. Behaalt jouw bedrijf in projecten de CO2-reductiedoelstellingen? Dan kom je hoger op de ladder te staan. Als jouw bedrijf op de hoogste trede (niveau 5) staat, dan dring je jaar op jaar de CO2-uitstoot steeds verder terug. Dat doe je door het nemen van vernieuwende maatregelen. 

CO2-bewust 

Met een ‘CO2-bewust certificaat’ laat je zien hoe effectief jouw bedrijf de CO2-uitstoot vermindert in projecten. Dit certificaat levert bovendien voordeel op bij aanbestedingen, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.  

Treden op de ladder 

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) beheert de CO2-prestatieladder. De ladder kent vijf treden. De trede van een bedrijf op de ladder wordt bepaald door een score op basis van ongeveer veertig subcriteria. Hoe meer inzicht, verlaging van CO2, transparantie en samenwerking aan innovatie, hoe hoger de score.  

De manier waarop je dat doet verschilt per type werk, dienst of levering. Bij een ingenieursbureau gaat het bijvoorbeeld vooral om ontwerpen en adviezen. En als aannemer verminder je bijvoorbeeld de CO2-uitstoot in je eigen werkzaamheden. Bijvoorbeeld door de inkoop van materialen die minder CO2 uitstoten.   

Certificaat behalen? 

Elke trede op de ladder komt overeen met een CO2-ambitieniveau voor de uitvoering van projecten. Wil jij een CO2-bewust certificaat halen? Ga dan naar de website skao.nlHier staat alle actuele informatie over de procedure en het certificaat. Ook vind je hier het actuele handboek CO2-prestatieladder.

Meer informatie nodig?

Wil je meer weten over deze werkwijze? Bekijk dan de actuele Handreiking Aanbesteden. Die vind je op de website van SKAO. Voor de precieze regeling die ProRail toepast, zijn onze aanbestedingsdocumenten op TenderNed maatgevend.

Kijk op de website van SKAO

Aanbestedingen met de CO2-prestatieladder 

SKAO beveelt een wijze van aanbesteden aan voor alle opdrachtgevers die de ladder toepassen. Als opdrachtgever gebruikt ProRail die wijze van aanbesteden. Dat doen wij sinds 1 december 2010. 

In onze aanbestedingsdocumenten vind je de vijf ambitieniveaus van de CO2-prestatieladder in de vorm van project-gerelateerde subcriteria. Je kunt bij je inschrijving aangeven op welk ambitieniveau je de opdracht wilt uitvoeren. Hoe hoger het ambitieniveau, hoe hoger de fictieve korting op de inschrijfprijs. Die korting kan oplopen tot 10%. Bij gunning van de opdracht worden de subcriteria contractvoorwaarden.  

Aantonen ambitieniveau tijdens uitvoering 

Tijdens de uitvoering van het contract controleert ProRail of jij het aangeboden ambitieniveau realiseert. Jouw bedrijf kan dat op twee manieren aantonen. De eerste manier is het leveren van project-specifieke bewijsstukken. De tweede manier is het tonen van een CO2-bewust certificaat, dat past bij het aangeboden ambitieniveau. Bij beide methoden speelt een Certificerende Instelling een belangrijke rol. 

Versie 3.1 

ProRail hanteert de project-gerelateerde subcriteria van de CO2-prestatieladder, versie 3.1. Kies jij als inschrijver ervoor om met een certificaat aan te tonen dat je voldoet aan het ambitieniveau? Dan accepteert ProRail certificaten versie 3.1 als bewijsmiddel. 

Dit betekent dat certificaten versie 3.0 niet meer geldig zijn. Dit geldt ook voor certificaten 3.0 waarop een langere geldigheidstermijn is vermeld.  

Samenwerking 

Ook ProRail is gecertificeerd. Zo kunnen we beter samenwerken met onze opdrachtnemers. We zorgen voor helder inzicht in ons energieverbruik en nemen maatregelen om onze CO2-reductiedoelstellingen te behalen. Bekijk voor meer informatie de pagina CO2-beleid. 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers