Wonen bij het spoor : Trillingen

Rond het spoor zijn soms trillingen voelbaar. Van passerende treinen of van werkzaamheden aan het spoor of station. Die trillingen kunnen invloed hebben op mensen en op gebouwen. ProRail wil voor zijn omgeving een goede buur zijn. Dus nemen we de zorgen over trillingen van omwonenden serieus.

Geen wettelijke normen

Er zijn geen wettelijke normen of richtlijnen voor trillingen door rijdende treinen. ProRail kan daarom niet ingrijpen in de dienstregeling. Ook kunnen wij niet de snelheid van treinen aanpassen. Bij meldingen over trillingen kijken we naar de staat van het spoor. Soms kan onderhoud aan het spoor de trillingshinder verminderen of oplossen.

Bekijk: Animatie over de Beleidsregel Trillinghinder Spoor

Onderzoek

Het ontstaan van trillingen én het effect van maatregelen is moeilijk te voorspellen. Elke situatie vraagt daarom maatwerk. De samenstelling van de bodem, het soort trein, de belading ervan, de rails en het type woning spelen allemaal een rol. We doen continu onderzoek om inzicht te krijgen. Dat doen we samen met kennisinstellingen, marktpartijen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

ProRail begrijpt dat trillingen hinder kunnen veroorzaken. Soms kunnen we dit oplossen, soms niet. Bovendien ervaart niet iedereen hinder van het spoor op dezelfde manier. In onderstaande video komen omwonenden van het spoor aan het woord uit Hilversum, Rotterdam en Tricht. Ieder met hun eigen verhaal. Dolf de Gruijter van het RIVM geeft toelichting.

Bekijk: Trillingen: ervaringen van omwonenden

Schade aan woningen of gebouwen

Trillingen door treinverkeer veroorzaken zelden schade aan woningen of gebouwen. Ben je van mening dat trillingen toch schade aan jouw pand hebben veroorzaakt? Neem dan contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting.

Bij het afhandelen van de schademelding volgen wij een schadeprotocol. Dit protocol is opgesteld door onderzoeksorganisatie TNO.

Aanleg nieuw spoor

Bij grote veranderingen aan het spoor, stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat een zogenoemd tracébesluit vast. Voor een tracébesluit zijn wél richtlijnen voor trillingen. Die richtlijnen staan in de Beleidsregel trillinghinder spoor.

ProRail onderzoekt van tevoren de toekomstige situatie op het spoor. Waar nodig, stellen wij maatregelen voor. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Het plaatsen van rubberen plaatjes onder de betonnen dwarsliggers.
  • Het plaatsen van rubberen matten onder het spoorgrind.
  • Het plaatsen van trillingswerende verticale wanden in de bodem.

Meer over trillingen

Brochure Trillingen langs het spoor (pdf) Brochure Trillingen langs het spoor (pdf)

Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers