Wonen bij het spoor : Geluid

Rijdende treinen produceren geluid. Wie in de buurt van het spoor woont of werkt, kan hier last van hebben. Voor onze omgeving willen we een goede buur zijn. Daarom nemen we de zorgen van omwonenden serieus. En waar mogelijk treffen we maatregelen om geluidshinder te verminderen én te voorkomen. De wettelijke normen zijn hierbij leidend.

Wettelijke regels geluid

Bij het spoor zijn er verschillende soorten geluid, waar verschillende wetten en regels voor zijn. Voor omwonenden is vooral de Wet milieubeheer van belang. Hierin staat de norm voor de geluidsbelasting op gevels van woningen langs het spoor. Deze wet regelt ook de naleving van de ‘geluidsproductieplafonds’: heldere grenzen aan de hoeveelheid geluid door rijdende treinen.

Bekijk: Wat zijn geluidproductieplafonds?

Saneringsplannen

Daarnaast werkt ProRail binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) aan het stiller maken van het spoor. We doen geluidonderzoek en maken daarna saneringsplannen. Hierin staat waar welke geluidsmaatregelen nodig zijn, en wanneer ze worden ingevoerd. Omwonenden kunnen officieel op de plannen reageren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de plannen vast, daarna begint ProRail met de uitvoering.

Maatregelen, maar niet altijd

We pakken het geluid het liefste bij de bron aan, dus bij de rails of de trein. Of we plaatsen geluidsschermen. Niet altijd kunnen we zo de geluidshinder verminderen. Volgens de wet moeten de kosten opwegen tegen de resultaten. Is dat niet zo, dan wordt de maatregel niet uitgevoerd. We onderzoeken dan wel of we de woning kunnen isoleren.

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over geluidshinder? Neem dan contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting.

Lees de brochure

Wat zijn de wettelijke normen voor geluid? Wanneer kan ProRail maatregelen nemen en wanneer niet? En hoe zit het met de inspraak als er iets rondom het spoor verandert? Je leest het in onze brochure Geluid langs het spoor (pdf).

Download de brochure

Ervaringen van omwonenden

ProRail begrijpt dat geluid en trillingen hinder kunnen veroorzaken. Soms kunnen we dit oplossen, soms niet. Bovendien ervaart niet iedereen hinder van het spoor op dezelfde manier. In onderstaande video komen omwonenden van het spoor aan het woord uit Hilversum, Rotterdam en Tricht. Ieder met hun eigen verhaal. Dolf de Gruijter van het RIVM geeft toelichting.

Bekijk: Geluid: ervaringen van omwonenden

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers