Programma : Geluidsanering

ProRail werkt binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) aan het stiller maken van het spoor. Dat doen we vooral door het plaatsen van geluidschermen of raildempers.

Startdatum
2019
Einddatum
2025
Aantal afgeronde projecten
1
Waar?
Landelijk

Geluidonderzoek

De regels voor verkeersgeluid staan in de Wet milieubeheer. Zo is er een maximumgrens voor het aantal toegestane decibellen. Dit heet de ‘geluidnorm’. Een locatie waar deze norm wordt overschreden heet een ‘geluidknelpunt’. Er is dan geluidonderzoek nodig.

In Nederland zijn in het verleden veel geluidknelpunten opgelost door gemeenten, maar niet allemaal. Daarnaast blijft het verkeer groeien. ProRail en Rijkswaterstaat zijn sinds 2012 ervoor verantwoordelijk dat het geluid bij spoor en rijksweg onder de wettelijke normen blijft. Ook moeten wij de geluidknelpunten die er nog zijn, aanpakken (‘saneren’). Dat gebeurt op basis van geluidonderzoek. In het onderzoek wordt het geluid berekend voor de huidige en de toekomstige situatie.

Bekijk: Wat houdt het Meerjarenprogramma Geluidsanering in?

Saneringsplannen

Na het geluidonderzoek maakt ProRail saneringsplannen. Hierin staat op welke plekken welke geluidsmaatregelen nodig zijn. En wanneer deze maatregelen worden ingevoerd . Omwonenden kunnen officieel op de voorgenomen vaststelling van deze plannen reageren. Na de formele inspraakprocedure en de goedkeuring van het ministerie van IenW begint ProRail met de uitvoering.

Die uitvoering gaat zoveel mogelijk gelijk op met al geplande projecten. We ‘bundelen’ de werkzaamheden om extra overlast te voorkomen. Ook werken we met Rijkswaterstaat samen waar dat kan. Binnen het MJPG komen de woningen met de hoogste geluidsbelasting – meer dan 75 decibel – als eerste aan de beurt.

Mogelijke maatregelen

Om het spoor stiller te maken, kan ProRail diverse geluidsmaatregelen nemen. Of het plaatsen of ophogen van geluidschermen. Een andere optie is het plaatsen van raildempers. Raildempers zijn stalen blokken met kunststof, die met clips aan de zijkant van een spoorstaaf worden bevestigd. Ze verlagen het geluid van passerende treinen met gemiddeld drie decibel. Natuurlijk is een combinatie van maatregelen ook mogelijk. Neemt het geluid niet genoeg af door schermen en/of raildempers, dan passen we gevelisolatie toe.

MJPG in cijfers

  • Saneringsobjecten in 216 gemeenten
  • Raildempers over zo’n 140 kilometer
  • Geluidschermen over een lengte van zo’n 55 kilometer
  • Gevelisolatie bij ongeveer 3.000 woningen langs het spoor

Planning

  • 2019: geluidonderzoek voor de hoogst belaste woningen (meer dan 75 decibel)
  • 2020: geluidonderzoek voor de lager belaste woningen (minder dan 75 decibel)
  • 2020 en 2021: publicatie van saneringsplannen voor de hoogst belaste woningen
  • 2021: start realisatie van eerste maatregelen
  • 2023: indienen van de laatste saneringsplannen. Tijdstip is onder voorbehoud van advies Raad van State en de definitieve vaststelling van de wijziging Wet milieubeheer.
  • 2025: start realisatie van laatste maatregelen

Vragen?

Bekijk hier de veelgestelde vragen over MJPG.

Laatste nieuws over dit onderwerp

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers