: Uitvoering

De uitvoering combineren we zoveel mogelijk met al geplande projecten. We bundelen waar dat kan de werkzaamheden om extra overlast te voorkomen. Ook werken we met Rijkswaterstaat samen. Binnen het MJPG komen de woningen met de hoogste geluidbelasting – meer dan 75 decibel – als eerste aan de beurt. 

 

Planning

Het MJPG is een landelijk programma met veel verschillende locaties. Het duurt daarom meerdere jaren om op alle plekken in Nederland de maatregelen te kunnen realiseren. Op de maatregelenkaart zie je of we bij jou in buurt maatregelen treffen. De planning verschilt per locatie. Hieronder geven we een globaal overzicht van de komende fases van het programma.

Bekijk jouw locatie

Goed op (spoor-)weg

De nieuwe saneringsregels in de Wet milieubeheer stelden ProRail en Rijkswaterstaat in 2012 voor een ongekend grote operatie. ProRail en Rijkswaterstaat blikten hier tien jaar na de start op terug.

Lees hier de ervaringen van deze grote operatie

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het programma

Jouw locatie

Op de geluidsmaatregelenkaart kun je de eventuele maatregelen rondom jouw woning bekijken. Op deze kaart zijn alle huizen waar het MJPG geluidsonderzoek is uitgevoerd zichtbaar.