: Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten over het MJPG kun je op deze pagina vinden. Ze staan op chronologische volgorde; het laatste nieuws staat bovenaan.

Jouw locatie

Op de geluidsmaatregelenkaart kun je de eventuele maatregelen rondom jouw woning bekijken. Op deze kaart zijn alle huizen waar het MJPG geluidsonderzoek is uitgevoerd zichtbaar.