Duurzame geluidsschermen worden werkelijkheid

Nieuws

23 mei 2024

Hoe kunnen we de milieu-impact van de aanleg van geluidsschermen verminderen? Die vraag stelden ProRail en Rijkswaterstaat in 2021 aan de markt. Nu, bijna drie jaar later, hebben we hele mooie antwoorden op deze vraag.

Samen met de markt innoveren

In 2021 heeft ProRail een innovatiepartnerschap opgezet voor een samenwerking met marktpartijen. Verschillende partijen hebben zich aangemeld en drie fasen doorlopen. Aan het eind van elke fase zijn de innovaties op een aantal aspecten getest en beoordeeld. Hier deden acht partijen aan mee:

Definitieve gunning

We zijn het innovatiepartnerschap met twaalf deelnemers begonnen. Uiteindelijk worden er maximaal vier innovaties ingekocht door ProRail om in een spoorse omgeving te plaatsen. Vrijdag 19 mei was de definitieve gunning.

Op basis van prijs-kwaliteitverhouding, waarbij duurzaamheid een aanzienlijk aandeel had, zijn vier partijen geselecteerd. 4Silence, GSF Railinfra, Heijmans en Formwork Robotics krijgen van ProRail de opdracht om hun duurzame en innovatieve geluidsscherm langs het spoor te plaatsen.

Verder krijgen alle partijen van ProRail een verklaring waarmee ze kunnen aantonen te voldoen aan de gestelde eisen van het innovatiepartnerschap. Dit verbetert hun positie bij het inschrijven op reguliere aanbestedingen.

Deze innovaties tonen aan dat geluidsschermen nog duurzamer kunnen dan we dachten.

Thomas Huffmeijer projectmanager innovatie bij ProRail

Innovatief

De aanbesteding is als innovatiepartnerschap op de markt gezet. Lisette Drieman, tendermanager: “Zo wordt er om oplossingen gevraagd, zonder dat er precies duidelijk is hoe die oplossingen eruit moeten zien. Deze manier van aanbesteden biedt veel ruimte om samen te werken met marktpartijen.”

“Dat we door deze aanbesteding zeven totaal nieuwe varianten van duurzame geluidsschermen in principe door heel Nederland kunnen plaatsen is een enorme winst”, vult Thomas Huffmeijer, projectmanager innovatie, aan. “In dit project zijn oplossingen ontwikkeld die wij zelf niet zo snel zouden bedenken. Dat is precies waar een innovatiepartnerschap voor bedoeld is.”

Waarom deze uitvraag?

De komende jaren plaatst ProRail vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) langs het spoor zo’n 62 kilometer geluidsscherm van gemiddeld 2,5 meter hoog. Het materiaal en transport voor deze geluidsschermen heeft een grote milieu-impact. In totaal gaat het om 48.000 ton CO2-eq (2500 huishoudens in een jaar). Daarom loont het te onderzoeken hoe we dit kunnen terugdringen.

De veldtesten zijn grotendeels uitgevoerd in de testomgeving van Rijkswaterstaat; het Living Lab InnovA58. Dit is een buitenlaboratorium bij verzorgingsplaats Kloosters aan de A58 bij Eindhoven. Hier zijn fysieke proeftuinen ingericht om kansrijke innovaties voor een duurzame leefomgeving te testen. Rijkswaterstaat innoveert hier samen met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven.

Hoe verder?

Robbert Vroomen is technisch projectleider en werkt hard aan de duurzaamheidsopgave van ProRail: “Dit innovatiepartnerschap heeft zichtbaar gemaakt dat er heel veel mogelijk is als opdrachtgever en opdrachtnemer het gesprek aangaan over de kansen en de kaders. We hopen dat we veel hiervan de komende jaren gaan terugzien in de geluidsschermen van ProRail en Rijkwaterstaat.”

MJPG

ProRail verlaagt vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) het geluid langs het spoor. Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer over dit programma Lees meer over dit programma

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers