Geluidsmaatregelen Oisterwijk binnenkort ter inzage

Nieuws

29 februari 2024

ProRail heeft voor alle woningen langs het spoor in Nederland berekend of het geluid voldoet aan de wettelijke norm vanuit de Wet milieubeheer. Dit doen we vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Waar deze norm wordt overschreden, treft ProRail maatregelen. In maart komt het plan online met de maatregelen voor Oisterwijk. Dat betekent dat de maatregelen openbaar zijn, en dat bewoners hierop kunnen reageren.

Wat voorafging in Oisterwijk

Geluid langs het spoor is op veel plekken in Nederland een onderwerp van discussie. Dit is in Oisterwijk niet anders. Al in 2017 heeft ProRail de gemeente geïnformeerd over het programma en de aanpak van het MJPG. Uit de eerste berekeningen kwamen hoge schermen naar voren. Met input van omwonenden van het spoor heeft de gemeente een stedenbouwkundige visie opgesteld. Daarmee werd voorkomen dat hoge schermen beeldbepalend zouden worden voor het dorp.

In 2019 heeft ProRail een brief gestuurd naar de bewoners van woningen waar het geluid volgens de berekeningen boven de norm uitkomt. Online konden inwoners zien welke maatregelen ProRail voor ogen had: op een aantal plekken geluidsschermen en raildempers en voor sommige woningen aanvullend een gevelisolatieonderzoek. De jaren daarna is technisch onderzoek gedaan, zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente en aanvullende berekeningen gedaan. Op basis hiervan heeft ProRail een saneringsplan gemaakt met de geluidsmaatregelen voor Oisterwijk.

Lees meer over het MJPG of bekijk de geluidsmaatregelen in Oisterwijk

Geluidsmaatregelen ter inzage

Inmiddels heeft ProRail het saneringsplan ingediend bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Namens het ministerie legt BSV het besluit voor dit saneringsplan vanaf 14 maart ter inzage. Dit betekent dat iedereen die dat wil, de plannen kan bekijken en kan reageren door een zogenoemde zienswijze in te dienen. Dit is mogelijk voor een periode van zes weken. Hierna zal BSV elke zienswijze inhoudelijk beantwoorden.

ProRail wil graag een definitief plan vaststellen voor de maatregelen, maar vindt het ook belangrijk dat iedereen de kans krijgt om de plannen in te zien en te reageren. De wet is er immers voor de buren van het spoor. BSV neemt samen met de collega’s die aan het programma werken dan ook zorgvuldig de tijd om alle reacties te bekijken en beantwoorden. De maatregelen zijn vanaf 14 maart in te zien via de website van BSV.

Informeren van bewoners

ProRail is zich ervan bewust dat de plannen, in combinatie met een lange periode van stilte, vragen oproepen. Bijvoorbeeld over de inhoud van de plannen of over de impact van de geluidsmaatregelen op de directe woon- en leefomgeving. Binnenkort krijgen bewoners langs het spoor waar de maatregelen voorzien zijn daarom een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst. Zij ontvangen per brief meer informatie.

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers