Saneringsplan MJPG voor zes gemeenten ter inzage

Nieuws

23 december 2020

Van 10 december 2020 t/m 20 januari 2021 legt het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat het saneringsplan voor geluid ter inzage in de gemeenten Neerijnen (gemeente West Betuwe), Maasdriel, Zaltbommel, Vught, Boxtel en Haaren. Dit plan is onderdeel van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Omwonenden kunnen het plan inzien en eventueel een zienswijze indienden. Het ter inzage leggen van het saneringsplan wordt ook bekendgemaakt in de Staatscourant en lokale media.

Tracébesluit

Bij de terinzagelegging van het Tracébesluit PHS Meteren - Boxtel hebben we al aangekondigd dat ProRail (ook) vanuit het MJPG geluidsmaatregelen treft om in of bij bepaalde woningen het geluid van het spoor te verminderen. Deze maatregelen worden vastgesteld in het saneringsplan.

Saneringsplan inzien 

Omwonenden kunnen het ontwerpbesluit van het saneringsplan met de naam van hun gemeente, dat zijn Neerijnen (gemeente West Betuwe), Maasdriel, Zaltbommel, Vught, Boxtel en Haaren) inzien op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. In het plan staat aangegeven of er ter hoogte van uw woning geluidschermen en/of raildempers worden gerealiseerd en/of uw woning in aanmerking komt voor gevelisolatieonderzoek.

Start inspraakprocedure

Vanaf 10 december 2020 start gedurende 6 weken de inspraakprocedure. Bewoners, eigenaren en rechtspersonen kunnen officieel reageren op het plan door een zienswijze in te dienen. Op BSV.nu/mjpg-spoorwegen staat hoe dit moet.

Vervolg 

De Minister van Infrastructuur & Waterstaat neemt daarna, mede op basis van eventuele zienswijzen, een definitief besluit over het geluidsaneringsplan. Vervolgens wordt het definitieve besluit gepubliceerd op BSV.nu/mjpg-spoorwegen, in de Staatscourant en in het huis-aan-huis blad. Bewoners, eigenaren en rechtspersonen die vinden dat er niet op een goede manier rekening is gehouden met hun zienswijze kunnen in beroep gaan. Deze periode duurt weer zes weken. Het doel is om de MJPG-maatregelen gelijktijdig uit te voeren met de werkzaamheden uit het Tracébesluit PHS Meteren - Boxtel.

Meer informatie over MJPG? 

Algemene informatie over het MJPG is te vinden op de programmapagina.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers