Saneringsplannen Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) na zomer ter inzage

Nieuws

4 juli 2018

Naast het project PHS Meteren-Boxtel, loopt ook het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Vanuit dit programma is de huidige geluidhinder onderzocht langs het spoor tussen Meteren en Boxtel. Het programma heeft als doel om geluid op de gevel van meer dan 65 dB tegen te gaan. De planning voor de terinzagelegging van de MJPG-plannen is aangepast.

Uit het onderzoek blijkt dat diverse locaties tussen Meteren en Boxtel in aanmerking komen voor maatregelen, zoals geluidschermen of raildempers. In zogenaamde saneringsplannen wordt opgenomen op welke locaties geluidschermen of raildempers nodig zijn. De saneringsplannen voor MJPG moeten nog ter inzage worden gelegd. Iedereen kan de saneringsplannen dan bekijken en erop reageren. 

Eerder is aangegeven dat de plannen voor MJPG vóór de zomer 2018 ter inzage zouden liggen (met uitzondering van ’s-Hertogenbosch). De afronding kost meer tijd dan verwacht, waardoor de plannen na de zomer pas ter inzage komen. De precieze datum is op dit moment nog niet bekend. Via deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte. Daarnaast ontvangen direct omwonenden een brief wanneer de plannen ter inzage liggen.
 
 
 

 

Planning

Tweede helft 2018Terinzagelegging saneringsplannen
Begin 2019Beantwoorden zienswijzen
2019Voorbereiding uitvoering
2020Start bouw
2024Uitvoering gereed
 

Waar komen maatregelen?

Op kaarten in de PHS-Bibliotheek (bij het informatiemateriaal van de bijeenkomsten in maart/april) kunt u per deelgebied alvast zien waar maatregelen worden voorgesteld en welke dit zijn. Het gaat om locaties in Maasdriel, Zaltbommel, ’s-Hertogenbosch, Vught, Esch en Boxtel. Op de website van ProRail vind je meer informatie over het programma MJPG

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers