Uiteenlopende reacties geluidsmaatregelen spoor Gilze en Rijen

Nieuws

1 december 2023

Het was druk op de inloopavonden over de geplande geluidsmaatregelen langs het spoor in Gilze en Rijen. Deze waren afgelopen maandag- en dinsdagavond. Tientallen bewoners hadden vragen over de toekomstige geluidsschermen.

De reacties liepen uiteen. Sommige bewoners kijken uit naar een stillere woonomgeving. Andere bewoners zien een scherm niet zitten, omdat daarmee hun uitzicht verdwijnt. De maatregelen maken onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) van ProRail.

Geluidsschermen op veel locaties

Het geluid van het spoor is op veel locaties in Gilze en Rijen te hard. Daarom zijn de geluidsmaatregelen nodig. Om te voldoen aan de wettelijke geluidsnorm (vastgelegd in de wet Milieubeheer) komen er daarom geluidsschermen langs het spoor. Voor sommige woningen geldt dat er naast geluidsschermen ook onderzoek komt naar gevelisolatie. Op www.prorail.nl/mjpg staat bij ‘jouw locatie’ een kaart waarop maatregelen te zien zijn.

Half december 2023 gaat het saneringsplan, waar alle maatregelen in staan, ter inzage. In het saneringsplan staat de hoogte en de locatie van het geluidsscherm. In een periode van zes weken kan iedereen reageren die het niet eens is met het plan of vragen heeft. Dit kan door een zogenaamde ‘zienswijze’ in te dienen. Op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) staat hier meer informatie over. Alle betrokken bewoners ontvangen hierover ook een brief.

  • Inloopavond voor bewoners
    Inloopavond voor bewoners
  • Bewoners bekijken de geplande geluidsmaatregelen
    Bewoners bekijken de geplande geluidsmaatregelen

Hoe komt het eruit te zien?

Hoe de geluidsschermen eruit komen te zien staat niet in het saneringsplan. Hierover gaan we met omwonenden in gesprek voordat we starten met de bouw. We vragen dan of er een voorkeur is voor een bepaald materiaal. Ook vragen we of omwonenden wel of geen begroeiing op de schermen willen.

Om op dit moment alvast een beeld te krijgen van hoe het zicht op het spoor gaat veranderen hebben we impressies gemaakt. Op deze visuals zie je in concept hoe verschillende locaties eruit komen te zien.

Ruim tien jaar met elkaar in gesprek

Geluidshinder van het spoor in Gilze en Rijen staat al ruim tien jaar op de agenda. ProRail is sinds 2012 met de gemeente en omwonenden in gesprek over de gewenste aanpak. In het saneringsplan zijn de uitgangspunten van de stedenbouwkundige visie uit 2014 en de vormgeving van het stationsgebied meegenomen. Met de terinzagelegging van het plan wordt een nieuwe stap gezet in het proces om te komen tot geluidsmaatregelen.

Een stiller spoor

ProRail verlaagt vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) het geluid langs het spoor. Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees over dit project Lees over dit project

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers