MJPG-plannen voor aanpak spoorgeluid definitief

Nieuws

14 december 2023

Op tientallen locaties in Nederland wordt spoorgeluid de komende jaren teruggebracht. ProRail werkt hieraan in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). De afgelopen jaren stemden we onze plannen af met omwonenden en gemeentes. Nu zetten we een volgende stap: alle saneringsplannen zijn klaar.

Volgens planning

De komende tijd wordt duidelijk waar we welke maatregelen nemen. We realiseren ons dat we de komende jaren enerzijds geluidshinder wegnemen en anderzijds hinder veroorzaken. De eerste schermen en raildempers van het MJPG zijn geplaatst, maar de meeste omwonenden van het spoor moeten nog even wachten voordat we geluidsmaatregelen kunnen bouwen.

ProRail voert het programma uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vandaag behaalde het MJPG haar wettelijke deadline: alle saneringsplannen zijn in 2023 ingediend. In zo’n plan staat hoe we spoorgeluid verminderen: met raildempers, geluidsschermen en gevelisolatie. De minister neemt op basis hiervan een conceptbesluit. In de Wet Milieubeheer is in 2012 vastgelegd welke locaties we gaan aanpakken. Saneringsplannen maken we op basis van akoestisch onderzoek. We berekenen de geluidsbelasting van het spoor op de gevels van omliggende woningen. Waar gemiddeld meer dan 65 decibel geluid is, maken we een plan.

Zeven jaar de tijd

ProRail maakt in totaal ruim 50 saneringsplannen. Wanneer een plan is vastgesteld, heeft ProRail zeven jaar de tijd voor de uitvoering. Dat klinkt lang, maar we moeten het werk aanbesteden en inplannen. De werkzaamheden combineren we zo veel mogelijk slim met andere werkzaamheden. Op die manier hebben omwonenden en treinen zo min mogelijk hinder van de bouw. Omdat het om tientallen locaties gaat en we slim combineren, gaat het op sommige plekken jaren duren voordat we daadwerkelijk maatregelen nemen.

MJPG in cijfers

54.117 ‘saneringsobjecten’ (woningen, scholen, verpleeghuizen) worden onderzocht, we werken in 133 gemeenten, we doen onderzoek naar gevelisolatie, MJPG wordt uitgevoerd in twee fasen (boven de 75 dB en tussen de 65-75 dB), er zijn 51 saneringsplannen, we plaatsen circa 56 kilometer geluidsscherm en raildempers over zo’n 269 kilometer.

Lees meer over dit programma Lees meer over dit programma

Impact op de omgeving

“Wat we doen, verschilt enorm per locatie”, vertelt Kees Larooij, programmamanager van het MJPG bij ProRail. “De ene spoorbuur krijgt een scherm van vier meter achter zijn huis, terwijl bij de ander raildempers of een scherm van een meter volstaan. We begrijpen heel goed dat niet iedereen op een hoog scherm zit te wachten. Het uitzicht is voor sommigen belangrijker dan geluidsvermindering. Maar het is helaas onmogelijk om individueel maatwerk te leveren als het om geluidsschermen gaat. Eén saneringsplan met bijvoorbeeld geluidsschermen vermindert namelijk meestal het geluid op meerdere woningen.”

Ter inzage

Volgend jaar gaan de saneringsplannen ter inzage. Dan kunnen mensen reageren op de plannen, bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen. Daarop wordt gekeken of de maatregelen worden aangepast. ProRail wil dit proces zorgvuldig doorlopen. Dat kost tijd. Zodra een plan ter inzage ligt en omwonenden de maatregelen kunnen inzien, ontvangen ze hierover een brief van ProRail.

Groot akoestisch onderzoek

De vele akoestische onderzoeken die nodig waren, zijn gedaan door Movares en dBvision. Zij verzorgden ook het omgevingsmanagement. Projectmanager Arno Vernooij van Movares kijkt terug op een prettige samenwerking. “De inhoudelijke kennis van ons team en de flexibiliteit van alle betrokkenen maakten dat we alle saneringsplannen binnen de planning konden opleveren.”

Ook Frank Elbers van dBvision kijkt met grote tevredenheid terug: “De inzet die is geleverd door onze zeer vaardige GIS- en geluidadviseurs in dit multidisciplinaire team maakt mij trots. Hun innovatiekracht, creativiteit, flexibiliteit en werkethos zijn van cruciaal belang geweest.”

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers