Duurzaamheid : CO2-beleid van ProRail

Duurzaam werken, minder CO2 uitstoten en bewust met energie omgaan is een must. Het certificaat van de CO2-Prestatieladder laat zien dat een bedrijf het ook echt dóét. ProRail is zelf ook gecertificeerd. We zorgen voor helder inzicht in ons energieverbruik. En we nemen maatregelen om verder te verduurzamen.

CO2-bewust werken

De CO2-Prestatieladder is een certificering die bedrijven stimuleert om CO2-bewust te werken. Ze moeten zich aantoonbaar inzetten voor energiebesparing én het gebruik van duurzame energie en materialen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij projecten. Hoe meer CO2-bewust gewerkt wordt, des te hoger een bedrijf op de ladder staat. Niveau 5 is daarbij het hoogste niveau. ProRail heeft een CO2 Bewust Certificaat (pdf) op niveau 5.

In het certificatieschema van de CO2-Prestatieladder staan de eisen waaraan een bedrijf moet voldoen voor een certificaat. Vanuit vier invalshoeken: inzicht, reductie, transparantie en participatie. Zie ook het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 (pdf).

Onze C02-voetafdruk

Sinds 2008 brengen we onze CO2-voetafdruk in kaart. We stellen vast hoeveel broeikasgassen we uitstoten, met de belangrijkste oorzaken. Dus niet alleen directe uitstoot van bijvoorbeeld eigen brandstofgebruik. Maar ook de indirecte uitstoot van onder meer leaseauto’s, zakelijk vliegverkeer en verwarming.

Bekijk onze CO2-voetafdruk van de afgelopen jaren:

Doelstellingen CO2- en energiereductie

ProRail moet én wil zijn CO2-uitstoot verminderen. Op korte en lange termijn. De doelstellingen zijn vastgelegd in ons duurzaamheidsbeleid en zijn vier sporen: Mobiliteit, Energie, Materialen en Natuur. 

Voor ons eigen energieverbruik willen we in 2030 een besparing behalen van 30% ten opzichte van 2015. De ambitie is om in 2030 ons eigen energieverbruik geheel duurzaam op te wekken. De ambitie voor CO2 is om in 2030 een reductie te behalen van 55% voor scope 1, 2 en 3 ten opzichte van 2015. Dit is exclusief de treinketen, aangezien het energieverbruik hiervan volledig is vergroend.

CO2- en Energie Besparingsplan

Om onze doelen te bereiken hebben we CO2- en energiebesparingsmaatregelen uitgewerkt. 

In de periode 2011 tot en met 2020 zijn wij toegetreden tot de MeerjarenAfspraak energie-efficiency (MJA3). De MJA3 was een convenant tussen de overheid en het bedrijfsleven en had als doel 30% energie efficiency in 2020 ten opzichte van 2005. Jaarlijks rapporteren we over de voortgang aan Rijkswaterstaat Leefomgeving (voorheen Agentschap NL) en maken we een bedrijfsrapportage.

Het MJA is in 2020 beëindigd. Hieronder staan de laatste rapportages.

CO2-verbruik verminderen in de gehele keten

Van aannemers tot vervoerders, van opdrachtgevers tot medewerkers over onze gehele keten willen we duurzaam werken. Want alleen zo maken we echte stappen. Daarom voeren we analyses uit waarmee we kunnen bepalen hoe we ons CO2-verbruik in de gehele keten kunnen verminderen.

De grootverbruikers in beeld

Een voorbeeld van zo’n analyse is de dominantie-analyse. Daarmee krijgen we een beeld van welke materialen en systemen de meeste CO2-uitstoot veroorzaken. Vervolgens voeren we per systeem of product een ketenanalyse uit. Dat betekent: wat is de uitstoot van dit product gedurende de gehele levenscyclus van zo’n product? Dus niet alleen tijdens gebruik door ProRail. Als we dat weten, dan kunnen we bepalen hoe we die uitstoot gaan verminderen. Samen met onze ketenpartners.

Naast de dominanatie-analyse hebben we diverse ketenanalyses uitgevoerd.

Voortgang

Hoe ver zijn we met het verwezenlijken van onze reductiedoelstellingen? Welke voortgang hebben we geboekt? Daarover rapporteren we elk half jaar. Een overzicht van onze voortgangsrapportages per jaar staat hieronder.

 

Transparant over CO2

ProRail wil transparant zijn over zijn energieverbruik en over de maatregelen voor efficiënter energiegebruik. Naar belanghebbenden én naar medewerkers. In het Communicatieplan Energie 2022 (pdf) lees je hier meer over.

Participatie in CO2-initiatieven

ProRail werkt actief aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo doen we mee aan diverse initiatieven in de spoorsector en ontwikkelen we zelf ook initiatieven. Voorbeelden zijn:

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers