Duurzaamheid : CO2-beleid van ProRail

De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot: willen we de aarde leefbaar houden dan zal de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlaagd moeten worden. Het spoor is een van de meest duurzame vormen van vervoer. Als duurzame vervoersvorm is het zaak om onze CO2-uitstoot én het energieverbruik te blijven verlagen.

ProRail en de CO2 Prestatieladder

Duurzaam werken, minder CO2 uitstoten en bewust met energie omgaan is een must. Het certificaat van de CO2-Prestatieladder laat zien dat een bedrijf dat ook echt doet. Vanuit de vier invalshoeken inzicht, reductie, transparantie en participatie worden de eisen van het van het certificatieschema ingevuld.

Bekijk het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 (pdf) Bekijk het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 (pdf)
06-12-2021

CO2 Bewust

ProRail heeft een CO2 Bewust Certificaat (pdf) op niveau 5. We zorgen daarmee voor helder inzicht in ons CO2- en energieverbruik. We hebben ambitieuze doelstellingen voor CO2- en energiereductie en we treffen maatregelen om deze doelstellingen te behalen. Hierbij kijken we niet alleen naar ons eigen bedrijf, maar naar de hele keten waarin wij ons bewegen. Samen met onze ketenpartners zetten we initiatieven op om CO2 en energie te besparen. Dit doen wij transparant, waarbij wij regelmatig communiceren over de activiteiten die we hiervoor ondernemen.

Bekijk CO2 Bewust Certificaat (pdf) Bekijk CO2 Bewust Certificaat (pdf)
15-01-2021

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een initiatief van ProRail. Het is een certificering die bedrijven stimuleert om CO2-bewust te werken. Ze moeten zich aantoonbaar inzetten voor energiebesparing én het gebruik van duurzame energie en materialen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij projecten. Hoe meer CO2-bewust gewerkt wordt, des te hoger een bedrijf op de ladder staat. Niveau 5 is daarbij het hoogste niveau.

Lees hier meer over de CO2 Prestatieladder

CO2 voetafdruk: het eigen verbruik van ProRail

Sinds 2008 brengen we onze CO2-voetafdruk in kaart. We stellen vast hoeveel broeikasgassen we uitstoten en achterhalen hierbij de belangrijkste oorzaken. Het gaat hierbij niet alleen om directe uitstoot van bijvoorbeeld het eigen brandstofgebruik. Maar ook om de indirecte uitstoot als gevolg van ons elektriciteitsverbruik voor kantoren, infra, stations en gebouwen, het gebruik van stadswarmte alsmede uitstoot door onze zakelijke reizen met privé auto, internationale vluchten en treinreizen.

Bekijk onze CO2 voetafdruk van afgelopen jaren Bekijk onze CO2 voetafdruk van afgelopen jaren

Emissies in de keten

Van aannemers tot vervoerders, van opdrachtgevers tot medewerkers, over onze gehele keten willen we duurzaam werken. Want alleen zo maken we echte stappen. Daarom voeren we analyses uit waarmee we kunnen bepalen wat ons CO2-verbruik in de keten is en hoe we dit verbruik kunnen verminderen

Door middel van een dominantie-analyse krijgen we een beeld van welke materialen en systemen de meeste CO2-uitstoot veroorzaken. Van een product of systeem kunnen we vervolgens een ketenanalyse uitvoeren. Er wordt geanalyseerd wat de uitstoot is van dit product gedurende de gehele levenscyclus van zo’n product. Dus niet alleen tijdens gebruik door ProRail. Als we dat weten, kunnen we bepalen hoe we die uitstoot gaan verminderen. Dit doen we samen met onze ketenpartners.

Bekijk alle documenten met de analyses  Bekijk alle documenten met de analyses 

Doelen 2030 CO2 en energie

De doelen voor energie- en CO2-reductie zijn gebaseerd op ons duurzaamheidsbeleid en zijn vier sporen: Mobiliteit, Energie, Materialen en Natuur.

De ambitie is om in 2030 ons eigen energieverbruik geheel duurzaam op te wekken. Voor ons eigen energieverbruik willen we daarvoor in 2030 een besparing behalen van 30% ten opzichte van 2015. De ambitie voor CO2 is om in 2030 een reductie te behalen van 55% voor scope 1, 2 en 3 ten opzichte van 2015. Dit is exclusief de treinketen, aangezien het energieverbruik hiervan volledig is vergroend.

CO2- en Energiebesparingsplan (CEB)

In het CO2- en Energie Besparingsplan 2021-2025 (CEB) zijn de doelstellingen voor CO2- en energiereductie uitgewerkt naar operationele doelen en maatregelen voor de periode 2021 – 2025. 

Tot 2020 nam ProRail deel aan de MeerJaren Afspraak energie efficiency (MJA3). Jaarlijks werd er gerapporteerd over de voortgang aan Rijkswaterstaat Leefomgeving. De MJA3 is in 2020 beeindigd en werd vervangen door het CEB.

Kijk voor meer informatie en rapportages Kijk voor meer informatie en rapportages

Rapporteren: waar staan we nu

Hoe ver zijn we met het verwezenlijken van onze reductiedoelstellingen? Welke voortgang hebben we geboekt? Daarover rapporteren we elk half jaar. Een overzicht van onze voortgangsrapportages per jaar vind je hieronder.

Voortgangsrapportages per jaar Voortgangsrapportages per jaar

Communicatieplan

ProRail wil transparant zijn over zijn energieverbruik en over de maatregelen voor efficiënter energiegebruik. Naar belanghebbenden én naar medewerkers. In het communicatieplan 2024 lees je hier meer over. De link naar het communicatieplan vind je onderaan deze tekst.

Samenwerking in de keten

ProRail werkt actief aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo doen we mee aan diverse initiatieven in de spoorsector en ontwikkelen we zelf ook initiatieven. Voorbeelden zijn:

Bekijk hier het communicatieplan 2024 Bekijk hier het communicatieplan 2024
27-11-2023

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers