Duurzaamheid : CO2-beleid van ProRail

Duurzaam werken, minder CO2 uitstoten en bewust met energie omgaan is een must. Het certificaat van de CO2-Prestatieladder laat zien dat een bedrijf het ook echt dóét. ProRail is zelf ook gecertificeerd. We zorgen voor helder inzicht in ons energieverbruik. En we nemen maatregelen om verder te verduurzamen.

CO2-bewust werken

De CO2-Prestatieladder is een certificering die bedrijven stimuleert om CO2-bewust te werken. Ze moeten zich aantoonbaar inzetten voor energiebesparing én het gebruik van duurzame energie en materialen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij projecten. Hoe meer CO2-bewust gewerkt wordt, des te hoger een bedrijf op de ladder staat. Niveau 5 is daarbij het hoogste niveau. ProRail heeft een CO2 Bewust Certificaat (pdf) op niveau 5.

In het certificatieschema van de CO2-Prestatieladder staan de eisen waaraan een bedrijf moet voldoen voor een certificaat. Vanuit vier invalshoeken: inzicht, reductie, transparantie en participatie. Zie ook het Handboek CO2-Prestatieladder 3.0 (pdf).

Onze CO2-voetafdruk

Sinds 2008 brengen we onze CO2-voetafdruk in kaart. We stellen vast hoeveel broeikasgassen we uitstoten, met de belangrijkste oorzaken. Dus niet alleen directe uitstoot van bijvoorbeeld eigen brandstofgebruik. Maar ook de indirecte uitstoot van onder meer leaseauto’s, zakelijk vliegverkeer en verwarming.

Bekijk onze CO2-voetafdruk van de afgelopen jaren:

Energiebeleidsplan

ProRail moet én wil zijn CO2-uitstoot verminderen. Op korte en lange termijn. Daarvoor maakten we een energiebeleidsplan voor 2011-2020 en zijn we toegetreden tot de MeerjarenAfspraak energie-efficiency (MJA3). De MJA3 is een convenant tussen de overheid en het bedrijfsleven.

Het voornaamste doel van het beleidsplan en de MJA3 voor 2020 is: dertig procent meer energie-efficiency ten opzichte van 2005. Daarnaast willen we vanaf dat jaar honderd procent van onze energie duurzaam opwekken en inkopen.

Hoe we deze doelen en de beoogde resultaten willen bereiken, staat in het Energie Efficiencyplan 2017-2020 (EEP). Jaarlijks rapporteren we over de voortgang aan Rijkswaterstaat Leefomgeving (voorheen Agentschap NL) en maken we een bedrijfsrapportage.

Onze CO2-reductie

Naast energiebesparingsmaatregelen zijn we bezig onze CO2-uitstoot te verminderen. De doelstellingen daarvoor hebben we vastgelegd in het Meerjarenplan Duurzaamheid (pdf).

Voor 2016 -2030 zijn dit onze CO2-doelstellingen:

  • We pakken ons energiegebruik (scope 1 en 2) verder aan. Daardoor daalt onze CO2-uitstoot tot 2020 tot onder de 10 kiloton (uitgaande van een gemiddeld jaar, gecorrigeerd voor weersinvloeden).
  • We gaan tot 2020 minstens 5 kiloton per jaar aan CO2 besparen in de materiaalketen, ten opzichte van 2010 (scope 3).

Zie ook ons CO2-besparingsplan (pdf).

CO2-verbruik verminderen in de gehele keten

Van aannemers tot vervoerders, van opdrachtgevers tot medewerkers over onze gehele keten willen we duurzaam werken. Want alleen zo maken we echte stappen. Daarom voeren we analyses uit waarmee we kunnen bepalen hoe we ons CO2-verbruik in de gehele keten kunnen verminderen.

De grootverbruikers in beeld

Een voorbeeld van zo’n analyse is de dominantie-analyse. Daarmee krijgen we een beeld van welke materialen en systemen de meeste CO2-uitstoot veroorzaken. Vervolgens voeren we per systeem of product een ketenanalyse uit. Dat betekent: wat is de uitstoot van dit product gedurende de gehele levenscyclus van zo’n product? Dus niet alleen tijdens gebruik door ProRail. Als we dat weten, dan kunnen we bepalen hoe we die uitstoot gaan verminderen. Samen met onze ketenpartners.

Naast de dominanatie-analyse hebben we diverse ketenanalyses uitgevoerd.

Voortgang

Hoe ver zijn we met het verwezenlijken van onze reductiedoelstellingen? Welke voortgang hebben we geboekt? Daarover rapporteren we elk half jaar. Een overzicht van onze voortgangsrapportages per jaar staat hieronder.

 

Transparant over CO2

ProRail wil transparant zijn over zijn energieverbruik en over de maatregelen voor efficiënter energiegebruik. Naar belanghebbenden én naar medewerkers. In het Communicatieplan Energie 2021 (pdf) lees je hier meer over.

Participatie in CO2-initiatieven

ProRail werkt actief aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo doen we mee aan diverse initiatieven in de spoorsector en ontwikkelen we zelf ook initiatieven, zoals CO2-Prestatieladder en Groene Netten. Ook werken we met onder andere de overheid samen aan een CO2-reductieprogramma (pdf) voor de hele spoorsector en de strategie voor Klimaatneutrale en Circulair Infrastructuur (KCI).

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers