Duurzaamheid : Energie

Een duurzaam spoor verspilt geen energie, wekt zijn eigen duurzame stroom op en is fossielvrij. ProRail gebruikt zijn energie efficiënt. Ieder jaar grijpen wij nieuwe mogelijkheden aan om energie te besparen.

Zon en wind

Bijvoorbeeld door het installeren van zonnepanelen op onze stations en langs de spoorbaan. Die plaatsen we op perronkappen, fietsenstallingen, geluidschermen en op grotere percelen die we in eigendom hebben. Zo wekken we zelf duurzame energie op.

  • Energie besparen en opwekken
  • Energie besparen en opwekken
  • Dimbare ledverlichting op station Lichtenvoorde-Groenlo
  • Waterstoftrein voor het eerst in Nederland
  • Testritten met waterstoftrein

Vervangen van fossiele energie

Ook werken we samen met onze partners actief aan het vervangen van fossiele energie. Wisselverwarming op aardgas wordt vervangen door elektrische wisselverwarming en dieseltreinen worden vervangen door treinen op groene stroom, waterstof of batterijen. Zo besparen we geld én verminderen we de uitstoot van broeikasgassen.

Energie besparen

ProRail voert een actief energiebeleid, waarin besparen voorop staat. We kijken niet enkel naar ons eigen energieverbruik, maar ook naar dat van vervoerders. De afgelopen tien jaar hebben we onze ‘efficiency’ jaarlijks met twee procent verbeterd. Bijvoorbeeld door het weg nemen van snelheidsbeperkingen; daardoor hoeven treinen minder vaak te remmen en op te trekken. Natuurlijk willen we dit de komende jaren voortzetten. De afbeelding hieronder laat zien hoe we de energie zo efficiënt mogelijk willen gebruiken. Of bekijk de infographic hier in pdf

Infographic PrRail energiebeleid
Zo werkt ProRail aan het zo efficiënt mogelijk gebruiken van energie

Ledverlichting op 400 stations

ProRail legt slimme energiezuinige ledverlichting aan op vierhonderd stations. Sensoren merken op of er mensen op een perron staan. Zo niet, dan dimt de verlichting automatisch. Deze slimme ledverlichting verbruikt veel minder energie dan de tl-lampen die we voorheen gebruikten. Een flinke besparingspost, als je bedenkt dat verlichting op stations goed is voor vijftien procent van ons energieverbruik. Daarnaast is deze verlichting veel prettiger voor dier en mens in de omgeving.

Trias Energetica

ProRail werkt actief mee aan de Trias Energetica. Wil je hier meer over weten? Lees dan verder in het infoblad van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Infoblad (pdf)

Onze rol in de energietransitie

ProRail speelt een actieve rol bij de energietransitie. Zowel op de korte als de lange termijn. We werken daarbij nauw samen met onze (spoor)partners. Met aannemers realiseren we onder meer dieselvrije bouwplaatsen.

Samen met NS kopen electriciteit volledig groen in, net als het gas voor onder meer de verwarming van onze panden en wissels.

Emissievrije alternatieven

Samen met de vervoerders kijken we naar mogelijkheden om deze inkoop nog duurzamer te maken, maar ook om de energie-efficiency van het spoorsysteem te verbeteren. Daarnaast onderzoeken we emissievrije alternatieven voor de dieseltreinen, zoals waterstof- en batterijtreinen. Hiermee willen we samen met vervoerders en overheden een klimaatneutraal spoor realiseren.

 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers