Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Duurzaamheid : Natuur

ProRail bezit zo’n 10.000 hectare grond. Op slechts de helft daarvan ligt spoor. De andere helft biedt dus kansen voor het versterken van natuur en het vergroten van de biodiversiteit. Dit doen we door de natuur een integraal onderdeel van ons werk te maken.

Zo zetten we de grond bij spoor en stations in als verbindende schakel tussen natuurgebieden, broedplaats en als veilige plek voor flora en fauna.

  • Ecoduct Asselsche Heide
  • Ecoduct De Mortelen
  • Ecoduct Kootwijkerzand
  • Ecoduct Duinpoort

Duurzaam bermbeheer

Wij gaan de komende jaren aan de slag met duurzaam bermbeheer. Zodat de reiziger straks vanuit de trein een natuurlijke en gevarieerde berm ziet, die past bij het landschap. Dit geldt zowel voor de landelijke, als voor de stedelijke omgeving. Want ook daar zijn de spoorbermen rijk aan planten en bomen. Plekken waar het voor insecten, vogels en andere kleine dieren aangenaam verblijven is.

Natuurbruggen en faunapassages

Onze bermen zijn onderdeel van een groter leefgebied. Door de aanleg van natuurbruggen en faunapassages zorgen we ervoor dat natuurgebieden met elkaar in verbinding staan. Dit kunnen grote constructies zijn, zoals ecoducten. Maar ook kleinere faunapassages. Denk aan dassentunnels en holle dwarsliggers, waardoorheen amfibieën veilig het spoor kunnen kruisen.

Bijenhotels en vleermuizenhuizen

Naast duurzaam bermbeheer en het verbinden van natuurgebieden nemen we ook kleine faunamaatregelen. We zorgen voor veilige verblijfplaatsen voor allerlei soorten dieren, zowel langs het spoor als bij stations. Denk aan bijenhotels, vleermuizenhuizen, reptielenhopen en veilige nestplekken voor ooievaars.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers