Programma : Ontsnippering

Natuurgebieden in Nederland zijn versnipperd geraakt. Dat komt door de bouw en het intensieve gebruik van spoor-, auto- en vaarwegen. Hierdoor hebben dieren en planten soms een onnatuurlijk klein leefgebied. Het Meerjaren­programma Ontsnippering brengt daar verandering in.

Startdatum
2005
Einddatum
nog niet bekend
Aantal afgeronde projecten
2

Natuurgebieden verbinden

Het MJPO is een samenwerking van ProRail, de Rijksoverheid en de provincies. Er zijn in Nederland zo’n 215 plekken waar leefgebieden van dieren doorsneden worden. Daarvan bevinden zich 79 rondom het spoor. ProRail werkt aan het oplossen van die spoorknelpunten.

Dat doen we door natuurbruggen en andere faunavoorzieningen voor dieren en planten aan te leggen. Zo verbinden we natuurgebieden en kunnen dieren het spoor, de weg en het water ongedeerd oversteken.

Kleine faunavoorzieningen

Natuurbruggen zijn grote bouwwerken. Maar de meeste knelpunten bij het spoor zijn op te lossen met de aanleg van kleine faunapassages. Denk aan een tunneltje onder het spoor door of een looprichel in bestaande watertunnels. Deze kleine faunavoorzieningen zijn bedoeld voor dieren als otters, egels en amfibieën. ProRail legt in totaal zo’n honderd kleine faunavoorzieningen aan.

Natuurbruggen

ProRail heeft door het hele land natuurbruggen aangelegd. We openden in juli 2018 het ecoduct Duinpoort, een brug over het spoor tussen Zandvoort en Haarlem. Deze natuurbrug verbindt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland met de Amsterdamse waterleidingduinen.

In het Brabantse natuurgebied Het Groene Woud openden we in februari 2020 het ecoduct De Mortelen. Deze brug gaat over de spoorlijn tussen Eindhoven en Boxtel. Het ecoduct Asselsche Heide in natuurgebied de Veluwe biedt onder andere edelherten, dassen, wilde zwijnen en reptielen de mogelijkheid het spoor tussen Amersfoort en Apeldoorn over te steken.

 

Projecten

Extra kleine maatregelen

Waar het kan, nemen we aanvullende maatregelen nemen in MJPO-projecten. Want soms kunnen we met een eenvoudige en relatief goedkope oplossing nóg meer leefruimte teruggeven aan dieren. Zo is een oud wachtershuisje bij Op Hees, dat naast het aangelegde ecoduct ligt, omgebouwd tot een echt dierenhotel. Daar kunnen bijen, wespen en hommels hun nestjes bouwen. Ook maken we schuilplekken voor egels, zodat ze op een veilige afstand van het spoor kunnen leven.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers