Programma : Ontsnippering (Project gerealiseerd)

De vele wegen, spoorwegen en waterwegen die we in de afgelopen decennia hebben aangelegd, versnipperden onze natuur. Een groot aantal in het wild levende diersoorten kreeg een veel kleiner leefgebied. Rijkswaterstaat en ProRail zijn er trots op dat met Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) dieren weer meer leefruimte hebben gekregen.

Startdatum
2005
Einddatum
2022
Aantal afgeronde projecten
2

Natuurgebieden verbinden

Het MJPO was een samenwerking van ProRail, de Rijksoverheid en de provincies. Er waren in Nederland zo’n 215 plekken waar leefgebieden van dieren doorsneden worden. Daarvan bevonden zich 79 rondom het spoor. ProRail heeft gewerkt aan het oplossen van die spoorknelpunten.

Dat hebben we gedaan door natuurbruggen en andere faunavoorzieningen voor dieren en planten aan te leggen. Zo hebben we natuurgebieden verbonden en kunnen dieren het spoor, de weg en het water ongedeerd oversteken.

Afronding MJPO

In 2018 is het MJPO afgerond. Voor ProRail liep de uitvoering van een aantal projecten nog door. Met natuurbrug Anna’s Hoeve in Hilversum werd in 2022 voor ProRail het laatste project vanuit het MJPO afgesloten. Na de afronding van het MJPO blijft het voorkómen of beperken van de versnippering van Nederland een belangrijk aandachtspunt bij infrastructuurprojecten.

Natuurbruggen en kleine faunavoorzieningen

ProRail heeft door het hele land natuurbruggen aangelegd. Dit zijn grote bouwwerken waar dieren het spoor veilig over kunnen steken. Maar de meeste knelpunten bij het spoor zijn opgelost met de aanleg van kleine faunapassages. Denk aan een tunneltje onder het spoor door of een looprichel in bestaande watertunnels. Deze kleine faunavoorzieningen zijn bedoeld voor dieren als otters, egels en amfibieën. ProRail heeft in totaal zo’n honderd kleine faunavoorzieningen aangelegd.

 

Projecten

Extra kleine maatregelen

Waar het kan, hebben we aanvullende maatregelen genomen in MJPO-projecten. Want soms konden we met een eenvoudige en relatief goedkope oplossing nóg meer leefruimte teruggeven aan dieren. Zo is een oud wachtershuisje bij Op Hees, dat naast het aangelegde ecoduct ligt, omgebouwd tot een echt dierenhotel. Daar kunnen bijen, wespen en hommels hun nestjes bouwen. Ook maakten we schuilplekken voor egels, zodat ze op een veilige afstand van het spoor kunnen leven.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers