Amsterdam

De populariteit van steden blijft groeien, evenals het aantal reizigers en goederen. Steden zijn aantrekkelijke plekken om te wonen en te werken. Maar ook om te bezoeken. Dat is een mondiale ontwikkeling - ook in Amsterdam en de rest van de Randstad. Het spoor is heel belangrijk voor de mobiliteit in Nederland: het is een prachtig milieuvriendelijk alternatief ten opzichte van vliegtuig en snelweg. Voor reizigers en goederen.

Minder vliegtuigen voor korte afstanden, en in plaats daarvan meer treinen. Nieuwe investeringen brengen deze toekomstdroom steeds dichterbij. Alle omvangrijke Amsterdamse stationsprojecten vormen daarvan op dit moment het levend bewijs. Zo koppel je Amsterdam en de regio beter aan elkaar, én Nederland aan de rest van Europa.

Mijlpaal

Van 26 maart tot en met 6 mei 2020 is het ontwerptracébesluit (OTB) en de milieueffectrapportage (MER) digitaal in te zien op Platformparticipatie.nl. In deze periode kunnen bewoners en andere belanghebbenden hun zienswijze indienen. Kijk voor meer informatie hierover bij Besluitvorming.

Nieuws

Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte

Westhaven amsterdam
Westhaven Amsterdam
K_Dekker bouw en infra gaat in opdracht van ProRail het emplacement op de Westhaven in Amsterdam uitbreiden en deels opnieuw inrichten. De gemeente Amsterdam, Vattenfall en het Havenbedrijf werken intensief samen met ProRail aan het realiseren van voorzieningen in de Amsterdamse Westhaven, die nodig zijn om de groei van het aantal treinen in Amsterdam mogelijk te maken en zo bij te dragen aan de groei en ambities van de stad.
Gepubliceerd op

Bomenkap en herplant Westelijk Havengebied

Dit is een deel van het huidige opstelterrein in het Westelijk Havengebied in Amsterdam
Dit is een deel van het huidige opstelterrein in het Westelijk Havengebied in Amsterdam
ProRail legt in het Westelijk Havengebied in Amsterdam een nieuw reizigersemplacement en een extra spoor aan. Daarvoor zullen de komende weken in totaal 834 bomen worden gekapt. We proberen zoveel mogelijk bomen te behouden en zorgen voor duurzame oplossingen als herplant en extra ecologische voorzieningen.
Gepubliceerd op

Schade

Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over PHS Amsterdam en de ontwikkelingen binnen het project? Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief.

Contact