Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Amsterdam Centraal : Tracébesluit

Op 14 januari 2021 jl. heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoor Amsterdam Centraal vastgesteld en ondertekend. Hiermee is het besluit voor de aanpassingen aan het spoor, de vrije kruising bij de Dijkgracht en de aanpassingen aan station Amsterdam Centraal genomen.

Laatste fase besluitvorming

Met het tracébesluit start de laatste fase van de besluitvorming rond de maatregelen die ProRail in opdracht van het ministerie gaat treffen om het spoor in en rond Amsterdam Centraal voor te bereiden op de toekomst.

Het tracébesluit is vastgesteld op basis van het ontwerptracébesluit, de hierop ingediende zienswijzen en de wettelijke adviezen. Op woensdag 27 januari 2021 is het tracébesluit gepubliceerd onder andere in de Staatscourant.

Meer informatie?

Meer informatie vind je op Platform Participatie. Hier vind je onder andere alle documenten van het tracébesluit en informatie over hoe je beroep kunt instellen tegen het tracébesluit door het indienen van een beroepschrift bij de Raad van State. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met de Directie Participatie, telefoonnummer 070-4568999.

Platform Participatie

Meer ruimte

Ook in Amsterdam is er sprake van een groeiend aantal treinreizigers. Zo telde station Amsterdam in 2016 dagelijks bijna 160.000 treinreizigers, in 2018 waren dit er al bijna 200.000 per dag. Dit aantal zal de komende jaren naar verwachting verder groeien.

Om deze aantallen reizigers te kunnen vervoeren zullen in de toekomst meer en langere treinen gaan rijden. Ook voor het goederenvervoer wordt groei verwacht. Om de beoogde groei van reizigers mogelijk te kunnen maken, wordt gewerkt aan onderstaande knelpunten:

  • verbreden en verlengen van perrons;
  • weghalen van sporen;
  • vernieuwen en verbreden Oosttunnel;
  • realiseren van extra (rol)trappen en liften;
  • realiseren van extra voorzieningen in Westtunnel;
  • realiseren van een vrije kruising ter hoogte van de Dijksgracht;
  • aanpassing ligging sporen, wissels en de seinen;
  • vervangen van de vier stalen bruggen aan de Oostertoegang;
  • spooraanpassingen ter hoogte van de Transformatorweg.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers