De verkenning : Maatregelen

De belangrijkste plannen die we onderzoeken

Busstation

  • Het busstation Neckerspoel kan het aantal reizigers niet aan. Dat willen we oplossen door het busstation groter te maken. Met daarbij ook een betere aansluiting op de stationshal.   Het nieuwe busstation en omgeving worden een prettige en sociaal- en verkeersveilige plek.
  • We willen het busstation mogelijk ondergronds of verdiept aanleggen. Zo kunnen we daarboven een mooi plein maken en woningen bouwen.

Treinstation

  • Uitbreiding van de stationshal aan de noordzijde met een betere verbinding op het busstation. De stationshal wordt een herkenbare en fijne plek om over te stappen, te wachten en te ontmoeten.
  • Mogelijk verdere uitbreiding van regionale en (inter)nationale verbindingen van en naar Eindhoven.
  • Na de toevoeging van een extra trein naar Dusseldorf en een extra intercity naar Breda is het spoor rond Eindhoven vol. Verder groei van het spoor is vrijwel onmogelijk. Voor het goed functioneren van Eindhoven als spoorknooppunt wordt daarom uitbreiding van zes naar acht perrons en sporen onderzocht.
  • Ruimte maken in het stationsgebied voor aanbod van deelvervoer zoals fietsen, auto's en scooters. 
  • Veel mensen komen met de fiets naar het station. Zowel aan noord- als zuidzijde van het station willen we de fietsenstallingen uitbreiden. In totaal voor zo'n 12.000 fietsen.

Het spoor

Als er in de toekomst nog meer treinen van en naar Eindhoven gaan rijden, is het nodig om het spoor aan beide zijden van het station aan te passen. Ook moeten we ervoor zorgen dat de treinen bij Tongelre elkaar vrij kunnen kruisen. Hoe we dit gaan aanpakken, wordt momenteel onderzocht.

Lees meer over het proces Lees meer over het proces

Op de hoogte blijven?

OV-knoop Eindhoven heeft op dit moment geen eigen nieuwsbrief. Updates worden gedeeld via de nieuwsbrief Knoop XL. Deze nieuwsbrief wordt elke acht weken verzonden door gemeente Eindhoven.