De verkenning : Het proces

De verkenning OV-knoop Eindhoven maakt deel uit van de MIRT-procedure. De letters MIRT staan voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit is een programma van de Rijksoverheid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kent geld toe aan projecten en programma’s voor onder andere het spoor, de weg en het water. Nieuwe hoofdinfrastructuur of aanpassingen daaraan worden vanuit dit potje betaald, de regio betaalt daar altijd aan mee.

De vier fases van het MIRT-proces

Een MIRT-proces bestaat uit vier fases. Op dit moment zit OV-Knoop Eindhoven in de tweede fase. Dit is de verkenningsfase. Hieronder leggen we elke fase uit:

  1. Voorbereidingsfase: in deze fase wordt onderzocht wat precies het project is en hoe dit betaald kan worden. Deze fase eindigt met een startbeslissing.
  2. Verkenningsfase: in deze fase werken we van veel oplossingen toe naar één oplossing (voorkeursalternatief). Deze fase eindigt met een voorkeursbeslissing.
  3. Planning- en studiefase: in deze fase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt, zodat dit klaar is voor een aannemer om te bouwen. Deze fase eindigt met een projectbeslissing.
  4. Aanlegfase: in deze fase wordt het ontwerp buiten gebouwd. Deze fase eindigt met een opleveringsbeslissing.
Infographic MIRT proces en kerndoelen
Het MIRT-proces met kerndoelen per fase

Wat ging eraan vooraf

In de voorbereidingsfase zijn twee belangrijke stappen gezet:

  1. Er is door middel van studies onderzocht hoe het bus- en treinstation kan worden vergroot.
  2. We zijn een lobby begonnen om dat te kunnen betalen.

De studies en die lobby hebben ervoor gezorgd dat we nu samen met het Rijk, de provincie, omliggende gemeenten en het bedrijfsleven bijna 900 miljoen euro bij elkaar hebben gelegd voor deze plannen.

Op de hoogte blijven?

OV-knoop Eindhoven heeft op dit moment geen eigen nieuwsbrief. Updates worden gedeeld via de nieuwsbrief Knoop XL. Deze nieuwsbrief wordt elke acht weken verzonden door gemeente Eindhoven.