: Wat gaan we doen

Het spoor in Vught wordt deels verdiept aangelegd. Dit komt de leefbaarheid en de veiligheid op en rond het spoor ten goede. Dit zal voor de bewoners in Vught een flinke vooruitgang zijn. Overwegen verdwijnen waardoor er geen wachttijd is en de hinder van de treinen wordt minder.

Dit gaat er veranderen

  • We bouwen een extra - vierde – spoor, tussen ’s-Hertogenbosch en Vught, tot aan de aftakking van het spoor richting Tilburg.
  • We leggen het spoor deels verdiept aan in Vught, tussen de Loonsebaan en de Wolfskamerweg.
  • Een vrije kruising van de sporen. Het spoor uit Tilburg kruist de verdiept gelegen sporen van en naar Eindhoven bovenlangs.
  • ‘Omkering’ van de kruising van de N65 en het spoor: waar nu de N65 onder het spoor door gaat, gaat de N65 straks over het verdiepte spoor heen. 
  • We bouwen twee onderdoorgangen onder het spoor. Eén bij de Loonsebaan voor fietsers en voetgangers en één bij de Wolfskamerweg voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Daar ligt het spoor niet verdiept.
  • Door het verdiepte spoor worden de Helvoirtseweg, Esschestraat en Molenstraat ‘ongelijkvloers’. Dat betekent hier dat het spoor onder deze wegen door gaat. Verkeer kan veiliger het spoor passeren en Vught wordt beter bereikbaar. Er komt een extra overgang voor fietsers en voetgangers, ter hoogte van het station.
  • We bouwen een verdiept gelegen station. Het historische stationsgebouw blijft behouden, maar wordt wel verplaatst. Het gebouw krijgt een centrale plaats in het nieuwe stationsgebied.
Bekijk: Hoe ziet de bouwperiode in Vught eruit?

Omvangrijk

De aanpassingen aan het spoor zijn omvangrijk en duren naar verwachting minimaal zes jaar. Dit is ingrijpend voor de omgeving. Tijdens de bouwperiode proberen we daarom de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Om de verdiepte ligging te kunnen realiseren, maken we een tijdelijk spoor ten westen van het huidige spoor. Hierdoor maken we ruimte vrij om de verdiepte ligging te kunnen bouwen. Ook kunnen we hiermee zoveel mogelijk bouwtransport binnen de bouwzone leiden. We zorgen tijdens de bouw voor een veilige, bereikbare en leefbare omgeving. Voor inwoners en ondernemers van Vught, maar ook voor de bouwers en het passerend verkeer.

Bekijk het project in 3D

In contact met de omgeving

De aanpassingen aan het spoor in Vught hebben effect op de omgeving. Dat kunnen we niet voorkomen. Daarom betrekken we omwonenden, ondernemers en anderen zo veel mogelijk bij de voorbereidingen van de bouw. We zorgen voor duidelijke communicatie over de werkzaamheden, ook tijdens de uitvoering. Dat gebeurt onder meer via de klankbordgroep Spoor Vught.

Deze klankbordgroep geeft advies over het proces en geeft de signalen uit de omgeving door. Bewoners en vertegenwoordigers van betrokken partijen denken in werkgroepen mee over het minimaliseren van de hinder tijdens de bouw. Daarnaast organiseren wij wanneer nodig informatieavonden, spreekuren, straatgesprekken en persoonlijke gesprekken.

Geluid en trillingen

Wie in de buurt van het spoor woont of werkt, kan last hebben van geluid en trillingen. We begrijpen heel goed dat dit hinderlijk kan zijn. Dit kunnen we niet voorkomen. We proberen het spoorgeluid wel zo goed mogelijk te beheersen. We hebben de effecten van de spooraanpassingen onderzocht en nemen waar nodig en mogelijk maatregelen. Dit om geluidsoverlast en trillinghinder binnen de normen te houden. Welke maatregelen we nemen, zie je op de online tracékaart.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers