Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Bibliotheek : Vught

Op deze pagina vind je alle documenten voor het deelgebied Vught. De spooraanpassingen in Vught voeren wij uit in opdracht van het ministerie Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught. Deze pagina is bedoeld als bibliotheek waar je achtergrondinformatie kunt vinden.

Besluitvorming

Hier vind je documenten die door de opdrachtgevers (het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught) zijn gebruikt voor de besluitvormingsmomenten.

Informatie aanvullende onderzoeken - 1 april 2019

Aanvullend onderzoek geluid - 1 april 2019

Aanvullend onderzoek trillingen Vught-Noord - 1 april 2019

Informatie bestuurlijke vraagstukken - 24 oktober 2017

Beslisnotitie tijdelijke kruising N65 - 24 oktober 2017

Aanvullend document tijdelijke afsluiting N65 - 24 oktober 2017

Vastgestelde Gebiedsvisie Spoorzone Vught - 31 mei 2017

Besluitenlijst overleg ministerie, provincie en gemeente - 17 december 2015

Persbericht - 12 januari 2016

Aanvulling variantennota - 27 november 2015

Bijlage aanvulling vergelijking gebiedsvisie V3 en V3 Oost verkort - 20 november 2015

Aanvulling vergelijking gebiedsvisie V3 en V3 Oost verkort - 20 november 2015

Bijlage aanvulling resultaten consultatie bewoners - 22 oktober 2015

Nadeelcompensatie: advies voorzienbaarheid - 22 oktober 2015

Bijlage aanvulling juridische analyse advocatenkantoor AKD - 22 september 2015

Koepelnotities

Memo aanpassingen appartementencomplex Vught - 21 oktober 2015

Oplossingsrichtingen V3 Oost binnen budget PHS Meteren-Boxtel - 29 september 2015

Concept gebiedsvisie spoorzone - 18 september 2015

Achtergrondinformatie verdiepte ligging spoor Vught - 16 september 2015

Schematische weergave verdiepte ligging Vught - 23 juni 2015

Ontwerptekeningen V3 en V3 Oost Verkort - 5 juni 2015

Vergelijking V3 en V3 Oost Verkort – definitief - 26 mei 2015

Nieuwsbrieven

PHS Den Bosch - Vught - editie Vught - 21 september 2023

PHS Den Bosch - Vught - editie Vught - 29 juni 2023

PHS Den Bosch - Vught - editie Vught - 11 mei 2023

PHS Den Bosch - Vught - editie Vught - 8 maart 2023

PHS Den Bosch - Vught - editie Vught - 31 maart 2022

PHS Den Bosch - Vught - editie Vught - 27 januari 2022

PHS Den Bosch - Vught - editie Vught - 23 december 2021

PHS Den Bosch - Vught - editie Vught - 12 november 2021

PHS Den Bosch - Vught - editie Vught - 22 juli 2021

PHS Den Bosch - Vught - editie Vught - 03 juni 2021

PHS Den Bosch - Vught - editie Vught - 04 maart 2021

PHS Meteren-Boxtel - editie Vught - 3 december 2020

PHS Meteren-Boxtel - editie Vught - 16 oktober 2018

PHS Meteren-Boxtel - editie Vught - 10 juli 2018

PHS Meteren-Boxtel - editie Vught - 16 april 2018

PHS Meteren-Boxtel - editie Vught - 23 maart 2018

PHS Meteren-Boxtel - editie Vught - 16 maart 2018

PHS Meteren-Boxtel - editie Vught - 15 november 2017

PHS Meteren-Boxtel - editie Vught - 2 augustus 2017

PHS Meteren-Boxtel - editie Vught - 6 juli 2017

PHS Meteren-Boxtel - editie Vught - 15 juni 2017

PHS Meteren-Boxtel - editie Vught - 10 mei 2017

PHS Meteren-Boxtel - editie Vught - 22 maart 2017

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 23 november 2016

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 15 juli 2016

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 18 mei 2016

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 19 april 2016

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 19 april 2016

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 22 februari 2016

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 15 januari 2016

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 10 maart 2016

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 17 december 2015

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 27 november 2015

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 8 oktober 2015

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 18 september 2015

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 17 juni 2015

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 13 mei 2015

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 20 februari 2015

PHS Meteren-Boxtel - special Vught - 26 december 2014

Werkgroepen

Zeven werkgroepen hebben zich gebogen over de inrichting van verschillende deelgebieden naast het spoor. Dat heeft het werkgroepdocument ‘Wensen rond het spoor in Vught’ opgeleverd. Dat document wordt, samen met de adviezen van andere betrokken instanties, meegenomen in de vaststelling  van het Ontwerp Tracébesluit (OTB).

Werkgroependocument Wensen rond het spoor in Vught - 15 maart 2017

Aanvullende opmerkingen - concept Gebiedsvisie Spoorzone - 30 juli 2015

Verslag PHS Meteren - Boxtel - werkgroep Waarde - Vught - 14 oktober 2015

Verslag werkgroep Gebiedsvisie Spoorzone Vught - 10 juni 2015

Verslag werkgroep Waarde Vught - 18 juni 2015

Verslag werkgroep Gebiedsvisie Spoorzone Vught - 30 april 2015

Verslag werkgroep Waarde Vught - 28 april 2015

Klankbordgroep

Verslag klankbordgroep Vught - september 2023

Verslag Klankbordgroep Vught - 19 april 2023

Verslag Klankbordgroep Vught - 25 januari 2023

Verslag Klankbordgroep Vught - 1 december 2022

Verslag Klankbordgroep Vught - 3 oktober 2022

Verslag Klankbordgroep Vught - 5 juni 2022

Verslag Klankbordgroep Vught - 30 maart 2022

Verslag Klankbordgroep Vught - 14 december 2021

Verslag Klankbordgroep Vught - 28 september 2021

Verslag Klankbordgroep Vught - 24 juni 2021

Verslag Klankbordgroep Vught - 28 april 2021

Verslag Klankbordgroep Vught - 23 februari 2021

Verslag klankbordgroep Vught - 1 oktober 2020

Verslag klankbordgroep Vught - 12 mei 2020

Verslag klankbordgroep Vught - 27 januari 2020

Verslag klankbordgroep Vught - 12 september 2019

Verslag Klankbordgroep Vught - 7 mei 2019

Presentatie inzake N65 Vught-Haaren - 7 mei 2019

Verslag klankbordgroep Vught - 5 februari 2019

Verslag klankbordgroep Vught - 10 oktober 2018

Verslag klankbordgroep Vught - 12 juni 2018

Presentatie keukentafelgesprek staatssecretaris - 23 april 2018

Toelichting over goederenprognoses en uitwerking voor PHS Meteren-Boxtel - 18 april 2018

Notitie uitgangspunten voor de periode vanaf publicatie OTB - 14 maart 2018

Verslag klankbordgroep Vught - 6 februari 2018

Verslag klankbordgroep Vught - 13 december 2017

Verslag klankbordgroep Vught - 8 november 2017

Verslag klankbordgroep Vught - 2 oktober 2017

Brief aan Klankbordgroep PHS Vught - 12 juli 2017

Advies Klankbordgroep PHS Vught - 20 mei 2017

Geleidebrief advies Klankbordgroep PHS Vught - 20 mei 2017

Verslag klankbordgroep Vught - 15 juni 2017

Verslag klankbordgroep Vught - 17 mei 2017

Verslag klankbordgroep Vught - 10 april 2017

Verslag klankbordgroep Vught - 23 februari 2017

Verslag klankbordgroep Vught - 11 oktober 2016

Verslag klankbordgroep Vught - 17 november 2016

Verslag klankbordgroep Vught - 30 juni 2016

Verslag klankbordgroep Vught - 24 mei 2016

Verslag klankbordgroep Vught - 13 april 2016

Verslag klankbordgroep Vught - 10 maart 2016

Verslag klankbordgroep Vught - 26 januari 2016

Terugblik en vooruitblik - Klankbordgroep Vught - 12 januari 2016

Advies - Klankbordgroep Vught - 11 december 2015

Verslag - Klankbordgroep Vught - 9 december 2015

Verslag klankbordgroep Vught - 13 oktober 2015

Verslag klankbordgroep Vught - 10 september 2015

Verslag klankbordgroep Vught - 9 juni 2015

Advies klankbordgroep Vught - 13 april 2015

Verslag klankbordgroep Vught - 22 april 2015

Verslag klankbordgroep Vught - 16 december 2014

Verslag klankbordgroep Vught - 11 februari 2015

Verslag klankbordgroep Vught - 19 maart 2015

Tekeningen en visuals

De aanpassingen aan het spoor in Vught en bouwperiode kun je bekijken in de online 2D/3D omgeving van het project. Op een kaart met satellietweergave is de huidige situatie te zien, de toekomstige situatie tijdens de bouw en de toekomstige eindsituatie. Daarnaast zijn op locaties met grote aanpassingen de nieuwe spooromgeving in de online tracékaart met 3D visualisaties te zien. Ga hiervoor naar de website.

Tekening PHS eindsituatie Vught - deelgebied noord - juni 2020

Tekening PHS eindsituatie Vught - deelgebied kruising N65-spoor - juni 2020

Tekening PHS eindsituatie Vught - deelgebied midden en zuid - juni 2020

Tekening PHS bouwperiode Vught - deelgebied noord juni 2020

PHS Vught bouwperiode Vught - deelgebied kruising N65 spoor - juni 2020

Tekening PHS bouwperiode Vught - deelgebied midden en zuid - juni 2020

Informatiebijeenkomsten

Tracébesluit PHS Meteren - Boxtel 23 juni 2020

Bekijk via onderstaande link de video van de online informatieavond over het Tracébesluit PHS Meteren - Boxtel van 23 juni 2020

Online informatiebijeenkomst Tracébesluit PHS Meteren - Boxtel, 23 juni 2020 (video)

Inloopavond paarse woningen - verwerving (deel) voortuin - 11 maart 2019

Maandag 11 maart vond de inloopavond plaats over de verwerving van de paarse woningen: woningen waarvan een (deel van) de voortuin nodig is voor het project. Hieronder staat de informatie die op de avond gepresenteerd is aan de betrokken bewoners.

Panelen informatie verwerving paarse woningen - (deel) voortuin nodig - 13 maart 2019

Informatiebijeenkomst ontwerpvoorstel Van Miertstraat 2A - stichting Jeugd Aktief - 2 juli 2018

Op maandag 2 juli vond een informatiebijeenkomst plaats om het ontwerpvoorstel voor het bereikbaar maken van stichting Jeugd Aktief (Van Miertstraat 2A) met omwonenden te bespreken. Dit plan voor het aanpassen van het ontwerp is nog niet definitief. Hierover moet nog worden besloten door de opdrachtgevers van het project (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Vught).

De voorgestelde aanpassingen van het ontwerp in het kort:

  • Het maken van een tijdelijke toegang voor hulpdiensten aan de achterzijde van de woningen Van Miertstraat 1 en 2.
  • Het verplaatsen van de aanbouw van Jeugd Aktief aan de spoorzijde, zodat het binnenterrein toegankelijk blijft voor gebruikers van de garageboxen.
  • Het maken van een tijdelijke tweerichtingsweg tussen de Van Miertstraat en de Helvoirtseweg. En de realisatie van een aantal tijdelijke parkeerplaatsen daar.

Tekening ontwerpvoorstel Jeugd Aktief - Van Miertstraat-Oude Kerkstraat - 10 juli 2018

Informatieavonden Geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen - 20 en 21 november 2017

Hieronder volgt de informatie over geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Panelen informatieavond Geluid, Trillingen en Vervoer van gevaarlijke stoffen - 14 december 2017
Presentatie informatieavonden Geluid, Trillingen en Vervoer gevaarlijke stoffen Vught - 06 december 2017
Visuals geluidschermen project Vught - 06 december 2017
Visuals geluidschermen MJPG - 06 december 2017
Resultatentabellen trillingonderzoek PHS Meteren-Boxtel - deelgebied Vught - 01 december 2017

Straatgesprekken bouwperiode N65-spoor - 23 oktober 2017

Panelen straatgesprek kruising N65-spoor - 26 oktober 2017
Tekening tijdelijke situatie (bouwperiode) kruising N65-spoor - 26 oktober 2017
Tekening eindsituatie kruising N65-spoor - 26 oktober 2017
Tekening eindsituatie kruispunt John F. Kennedylaan in combinatie met kruising N65-spoor - 26 oktober 2017
Visuals straatgesprek bouwperiode kruising N65-spoor - 26 oktober 2017

Informatiemarkt Vught - 29 juni 2017

De gemeente Vught organiseert informatiemarkten waar PHS een belangrijk onderdeel van is. Hieronder volgen de belangrijkste documenten die gepresenteerd zijn.

Panelen informatieavond PHS Vught - 29 juni 2017

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers