Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

: Bibliotheek

Het aantal reizigers én goederen over het spoor neemt toe. Om deze groeiende stroom mogelijk te maken, moeten er op drukke trajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor. In deze bibliotheek staan documenten over het deelprogramma Meteren-Boxtel.

Besluitvorming

Informatiedocument aanvullende onderzoeken - 1 april 2019

Aanvullend onderzoek geluid - 1 april 2019

Aanvullend onderzoek trillingen Vught-Noord - 1 april 2019

Plan van aanpak trillingen - 23 september 2014

Informatiedocument besluitvorming variantenkeuze - 18 maart 2015

Notitie reikwijdte en detailniveau - 29 mei 2013

Nota van antwoord - 29 mei 2013

Variantennota - 29 maart 2014

Rapport voorkeursbeslissing - 01 juni 2010

Brief voorkeursbeslissing - 4 juni 2010

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief - 15 juli 2016

Nieuwsbrief - 19 april 2016

Nieuwsbrief - 17 juni 2015

Nieuwsbrief - 14 november 2014

Klankbordgroep

Verslag - 1 oktober 2020

Themafolders

Brochure geluid langs het spoor - 25 juli 2017

Brochure trillingen langs het spoor - 25 juli 2017

Vervoer van gevaarlijke stoffen - 26 mei 2015

Nadeelcompensatie - 13 april 2015

Financiele vergoeding - 13 april 2015

Schade aan uw eigendommen - 13 april 2015

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers