Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer : Meteren - Boxtel

Elke tien minuten een reizigerstrein op drukke trajecten. Een van de aanpassingen om dat mogelijk te maken, gaat over het goederenvervoer. Goederentreinen rijden in de toekomst meer via de Betuweroute, richting ’s-Hertogenbosch en Boxtel en verder. Zo ontstaat er op andere sporen plaats voor extra reizigerstreinen.

Startdatum
2022
Einddatum
2030

Aanpassingen

Om dit mogelijk te maken, wordt de komende jaren het spoor tussen Utrecht en Eindhoven aangepast. Bij Meteren wordt een extra spoorboog gebouwd om goederentreinen naar het zuiden te laten rijden vanaf de Betuweroute en andersom.

Tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught leggen wij een vierde spoor aan, tot aan de aftakking van het spoor richting Tilburg. En een deel van het spoor door Vught komt verdiept te liggen. Daarnaast nemen we maatregelen om geluid en trillingen binnen de (wettelijke) normen te houden.

Bekijk: Hoogfrequent spoorvervoer tussen Meteren en Boxtel

Tracébesluit

De aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Meteren en Boxtel zijn uitgewerkt in een Tracébesluit. Het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel heeft ter inzage gelegen en er zijn 32 beroepen op ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft de beroepen in behandeling genomen en het merendeel van deze beroepen ongegrond verklaard. Dat staat in een gedeeltelijke eind- en tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 december 2022.

Op de kaart

 

Onderstation

Bij het enige toegekende bezwaar op het Tracébesluit werd aangevoerd dat de plannen van het onderstation nabij het Rembranderf nog onduidelijk waren. De Raad van State heeft ProRail daarom gevraagd om aanvullende informatie aan te leveren over de effecten van het onderstation op het woon- en leefklimaat én de landschappelijke inpassing van het onderstation.

Aansluitend hierop is een onderzoek gestart en zijn bewonersavonden georganiseerd. Dit heeft gezorgd voor een variant die samen met de onderliggende onderzoeken in een rapport is verwerkt. Dit rapport is 9 mei 2023 aangeleverd bij de Raad van State.

Hoe nu verder?

De Raad van State beoordeelt deze informatie en doet vervolgens uitspraak over het betreffende beroep. Er wordt rekening gehouden met een uitspraak eind 2023. ProRail is ondertussen gestart met de voorbereiding van de bouw, rekening houdend met de uitspraak.

De toekomst

Dit programma is onderdeel van het overkoepelende Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Hierin werkt ProRail samen met vervoerders aan meer reizigerstreinen op de drukste trajecten. Zo koppelen we steden beter aan elkaar, de Randstad beter aan de rest van het land én Nederland aan de rest van Europa.

Naar het hoofdprogramma

Projecten in dit programma

Nieuws over dit programma

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers