Programma Hoogfrequent Spoorvervoer : Meteren - Boxtel

Om de groei van het aantal treinreizigers mogelijk te maken, wordt de komende jaren het spoor tussen Utrecht en Eindhoven aangepast. Een van die aanpassingen betreft het goederenvervoer. Want ook daar is extra ruimte voor nodig.

Startdatum
2022
Einddatum
2030

Extra ruimte voor goederenvervoer

Goederentreinen rijden in de toekomst meer via de Betuweroute, richting ’s-Hertogenbosch en Boxtel en verder. Zo ontstaat er op andere sporen plaats voor extra reizigerstreinen.

Bekijk: Hoogfrequent spoorvervoer tussen Meteren en Boxtel

Tracébesluit

De aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Meteren en Boxtel zijn uitgewerkt in een Tracébesluit. In de bijbehorende Nota van Antwoord wordt een reactie gegeven op de ontvangen zienswijzen op het Ontwerptracébesluit (OTB).

Het OTB werd in maart 2018 gepubliceerd. Het Tracébesluit en de Nota van Antwoord lagen van 3 juni tot en met 15 juli 2020 ter inzage. Deze rapporten zijn in te zien op de site van Platform Participatie.

Naar aanleiding van de inzage zijn in 2020 een aantal informatieavonden georganiseerd, die te vinden zijn op onze PHS Meteren-Boxtel playlist op YouTube:

  • 15 juni 2020: een informatieavond voor omwonenden uit de gemeenten West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, Haaren en Boxtel. Je kunt deze avond hier terugkijken.
  • 18 juni 2020: een informatieavond voor de omwonenden uit ’s-Hertogenbosch. Je kunt deze avond hier terugkijken
  • 23 juni 2020: een informatieavond voor de omwonenden uit Vught. Je kunt deze avond hier terugkijken.

Op de kaart

Op deze kaart kun je zien wat er gaat veranderen aan het spoor en in de spooromgeving. De kaart heeft ruim dertig zichtpunten waarop de huidige situatie en de gewijzigde toekomstige situatie is te zien. Op locaties met grote aanpassingen is de nieuwe spooromgeving vanuit een vogelvluchtperspectief te bekijken.

Bekijk het op de kaart

Hoe gaat het verder?

De Raad van State heeft de beroepen in behandeling. Zij verklaart de beroepen gegrond of ongegrond. Als de beroepen ongegrond worden verklaard, is het Tracébesluit onherroepelijk. Ondertussen gaat ProRail verder met het voorbereiden van de bouwperiode. Zo starten we bijvoorbeeld met het opstellen van de contracten voor de toekomstige aannemers.

De toekomst

Dit programma is onderdeel van het overkoepelende Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Hierin werkt ProRail samen met vervoerders aan meer reizigerstreinen op de drukste trajecten. Zo koppelen we steden beter aan elkaar, de Randstad beter aan de rest van het land én Nederland aan de rest van Europa.

Naar het hoofdprogramma

Projecten in dit programma

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers