Vught : Verdiepte ligging spoor

Tussen Meteren en Boxtel gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom bouwen wij een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught, met vrije kruising bij Vught. Dit project is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel.

Locatie
Vught
Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer
Startdatum
2022
Einddatum
2029

Spoor deels verdiept

De gemeente Vught, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben zich ingezet om het extra spoor in Vught deels verdiept aan te leggen. Dit komt de leefbaarheid en de veiligheid op en rond het spoor ten goede.

Bekijk: Bekijk wat we gaan doen (klik rechtsboven in het videoscherm voor de andere video)

Dit gaat er veranderen

  • We bouwen een extra - vierde – spoor, tussen ’s-Hertogenbosch en Vught, tot aan de aftakking van het spoor richting Tilburg.
  • We leggen het spoor deels verdiept aan in Vught, grofweg tussen de Loonsebaan en de Wolfskamerweg.
  • ‘Omkering’ van de kruising van de N65 en het spoor: waar nu de N65 onder het spoor door gaat, gaat de N65 straks over het verdiepte spoor heen. 
  • We bouwen twee tunnels onder het spoor. Eén tunnel bij de Loonsebaan voor fietsers en voetgangers en één tunnel bij de Wolfskamerweg voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Want daar ligt het spoor niet verdiept.
  • Door het verdiepte spoor worden de Helvoirtseweg, Esschestraat en Molenstraat ‘ongelijkvloers’. Dat betekent hier dat het spoor onder deze wegen door gaat. Verkeer kan veiliger het spoor passeren en Vught wordt beter bereikbaar. Er komt een extra overgang voor fietsers en voetgangers, ter hoogte van het station.
  • We bouwen een verdiept gelegen station. Het historische stationsgebouw blijft behouden, maar wordt wel verplaatst. Het gebouw krijgt wederom een centrale plaats in het nieuwe stationsgebied.

Online tracékaart in 3D

Wil je weten hoe het eruit komt te zien? Bekijk dan onze online 3D tracékaarten met de situatie tijdens de bouw en de eindsituatie.

Bekijk het in 3D

De bouwperiode

De spooraanpassingen zijn omvangrijk en duren enkele jaren. Naar verwachting duurt de bouwperiode minimaal zes jaar. Tijdens de bouwperiode proberen we de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Ook zorgen we voor een veilige, bereikbare en leefbare omgeving. Voor inwoners en ondernemers van Vught, maar ook voor bouwers en passerend verkeer.

Bekijk: Bouwperiode Vught

Nieuws over dit project

Meer nieuws

In contact met de omgeving

De aanpassingen aan het spoor in Vught hebben effect op de omgeving. Daarom is het belangrijk om omwonenden, ondernemers en anderen zo veel mogelijk te betrekken bij de planvorming. Dat gebeurt onder meer via de klankbordgroep.

Deze klankbordgroep geeft advies over het proces en geeft signalen uit de omgeving door. Verschillende bewoners en vertegenwoordigers van betrokken partijen dachten in werkgroepen mee over de inrichting van de toekomstige spooromgeving. Daarnaast zijn er regelmatig informatieavonden, spreekuren, straatgesprekken en persoonlijke gesprekken.

Geluid en trillingen

Wie in de buurt van het spoor woont of werkt, kan last hebben van geluid en trillingen. We begrijpen heel goed dat dit hinderlijk kan zijn. Dit kunnen we niet voorkomen. Maar we proberen het spoorgeluid wel zo goed mogelijk te beheersen. We hebben de effecten van de spooraanpassingen onderzocht en nemen waar nodig en mogelijk maatregelen. Dit om geluidsoverlast en trillinghinder binnen de normen te houden. Welke maatregelen we nemen, zie je op de online tracékaart.

Ondervind je schade of nadeel van de spooraanpassingen in Vught? Lees dan hier verder.

De toekomst

ProRail voert het Programma Hoogfrequent Spoor Meteren-Boxtel uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de uitwerking ervan in Vught zijn het ministerie, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught gezamenlijk opdrachtgever. De opdrachtgevers nemen de besluiten. Samen bereiden we het spoor in Vught voor op de toekomst.

Lees meer over dit programma

Gerelateerde projecten

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers