Extra spoor tussen Den Bosch en Vught : Participatie en communicatie

Het spoor tussen Den Bosch en Eindhoven loopt dwars door Vught. Dit spoor wordt aangepast in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Deze aanpassingen hebben grote invloed op Vught. Vooral op de mensen die wonen en werken in de buurt van het spoor.

3D-tracékaart  

Op de online tracékaart met 3D-visualisaties zie je de spooraanpassingen én hoe de spooromgeving eruit ziet tijdens de bouwperiode. Ontwerpdetails staan in de PHS bibliotheekonder het kopje 'Tekeningen en visuals'. Op de tekeningen zijn het spoor en de spooromgeving in detail ingetekend. 

De aanpassingen worden gedaan in opdracht van drie partijen: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught. Samen vinden wij dat de aanpassingen moeten gebeuren in goede samenwerking en afstemming met alle betrokkenen. Daarom is er veel aandacht voor participatie en communicatie. 

In gesprek 

Door in gesprek te gaan met bewoners en andere belanghebbenden, krijgen wij een goed beeld van wat er speelt in de omgeving van het spoor, en wat de wensen zijn. Met deze gesprekken halen we ook belangrijke lokale kennis op. Daarmee kunnen we de plannen verbeteren en de juiste afwegingen maken. 

Klankbordgroep Vught 

De Klankbordgroep Spoor bestaat uit belanghebbenden van de spooraanpassingen in Vught en is een aanspreekpunt voor iedereen in Vught en omgeving. De klankbordgroep houdt goed in de gaten of omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden voldoende worden meegenomen bij het tot stand komen van de spoorplannen voor Vught. 

De klankbordgroep is al sinds eind 2014 actief. Bijdrages die de groep leverde:

  • Medewerking aan de werkgroepen die meedachten over inrichting spoorzone
  • Meedenken en adviseren over (bestuurlijke) issues
  • Spreekbuis voor signalen uit de spooromgeving
  • Werkbezoek Spoorzone Delft
  • Advisering over aanpak en inrichting informatiebijeenkomsten 

De klankbordgroep blijft in ieder geval tot en met de vaststelling van het Tracébesluit (TB) actief. Na de vaststelling van het TB wordt gekeken naar de volgende projectfase en de toekomstige rol van de klankbordgroep opnieuw besproken. 

Wanneer de klankbordgroep overleg heeft gehad, worden de besproken onderwerpen uitgewerkt tot een verslag. Je kunt deze verslagen nalezen in de PHS bibliotheekDe klankbordgroep is per e-mail bereikbaar. 

Werkgroepen 

In 2016 dachten werkgroepen mee over de gevolgen van de Vughtse spoorplannen voor de omgeving. Bijvoorbeeld voor het verkeer, veiligheid, leefbaarheid en de waarde van de woningen langs het spoor. In de werkgroepen zaten belanghebbenden, waaronder omwonenden, geïnteresseerde inwoners en belangenorganisaties. 

De resultaten van de werkgroepen leverden waardevolle informatie en ideeën op. Zaken die het ontwerp van de spoorplannen verder helpen. Zodat de uiteindelijke spooraanpassingen zo goed mogelijk rekening houden met de wensen en belangen van de omgeving.

Participatie bij project Vught
Participatie bij project Vught

Resultaten van de werkgroepen 

  • De uitkomsten van de werkgroep Gebiedsvisie Spoorzone is op hoofdlijnen beschreven in de Gebiedsvisie Spoorzone.
  • De output van de werkgroep Waarde is te vinden in het onafhankelijke adviesrapport van AKD advocaten & notarissen.
  • In het rapport 'Wensen rond het spoor in Vught' leest u de uitkomsten van de werkgroepen over de inrichting van de spooromgeving. Dit document is, samen met de adviezen van andere betrokken instanties, meegewogen in de vaststelling van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en het latere Tracébesluit (TB). 

Straatgesprekken over de bouwperiode 

Er is ongeveer zes jaar bouwtijd nodig om de spoorplannen in Vught te realiseren. De omvang en tijdsduur van de bouwwerkzaamheden hebben een grote impact op de omgeving. Om direct omwonenden bij de plannen voor de bouwperiode te betrekken, organiseerden we in het najaar van 2016 meerdere straatgesprekken. De nadruk van deze gesprekken lag op het creëren van een aanvaardbare situatie, waarbij bereikbaarheid en veiligheid belangrijke onderwerpen waren. 

Rijksinfra Vught Spreekuur 

Het Rijksinfra Vught Spreekuur is er voor al uw vragen over het spoor en de werkzaamheden. Ook voor vragen over gemeentelijke regelingen die te maken hebben met het spoor en met de N65. Wij organiseren dit spreekuur samen met de gemeente Vught. Meer informatie over dit spreekuur vind je op de website van Rijksinfra Vught. 

Meer participatie en communicatie 

We organiseren ook regelmatig informatieavonden en keukentafelgesprekken. En als de situatie erom vraagt, gaan we persoonlijk in gesprek met de belanghebbenden. In Vught is ook in 2015 een consultatie geweest, in de vorm van een enquête. Dit omdat de opdrachtgevers het belangrijk vonden om ook de mening van de inwoners van Vught mee te nemen in de keuze van de variant voor de verdiepte ligging van het spoor. 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers