Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Extra spoor tussen 's Hertogenbosch en Vught : Participatie en communicatie

Het spoor tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven loopt dwars door Vught. Het spoor komt in Vught verdiept te liggen. Wij doen dit om in de toekomst meer treinen te kunnen laten rijden. Deze aanpassingen hebben grote impact op Vught. Vooral op de mensen die wonen en werken in de buurt van het spoor.

3D-tracékaart  

Er is een online tracékaart met 3D-visualisaties. Daar zie je de spooraanpassingen én hoe de spooromgeving eruit ziet tijdens de bouwperiode. Ontwerpdetails staan in de PHS bibliotheekonder het kopje 'Tekeningen en visuals'. Op de tekeningen zijn het spoor en de spooromgeving in detail ingetekend. 

Samen met alle betrokkenen zijn de plannen voor de spooraanpassingen tot stand gekomen. Samen met de betrokken partijen gaan wij ook de uitvoeringsfase in. Daarom is er veel aandacht voor participatie en communicatie. 

Bekijk hier de 3D- tracékaart

In gesprek 

Door in gesprek te gaan met bewoners en andere belanghebbenden, krijgen wij een goed beeld van wat er speelt in de omgeving van het spoor, en wat de wensen zijn. Met deze gesprekken halen we ook belangrijke lokale kennis op. Daarmee kunnen we de plannen verbeteren en de juiste afwegingen maken. 

Klankbordgroep Spoor

De Klankbordgroep Spoor bestaat uit belanghebbenden van de spooraanpassingen in Vught en is een aanspreekpunt voor iedereen in Vught en omgeving. De klankbordgroep houdt goed in de gaten of omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden voldoende worden meegenomen bij het tot stand komen van de spoorplannen voor Vught. 

De klankbordgroep is al sinds eind 2014 actief. Bijdragen die de groep leverde:

  • Medewerking aan de werkgroepen die meedachten over inrichting spoorzone
  • Meedenken en adviseren over (bestuurlijke) issues
  • Spreekbuis voor signalen uit de (spoor)omgeving
  • Deelname aan het werkbezoek naar de Spoorzone Delft
  • Advisering over aanpak en inrichting informatiebijeenkomsten en bijbehorende communicatie

De klankbordgroep blijft actief, ook tijdens de bouw. Wanneer de klankbordgroep overleg heeft gehad, worden de besproken onderwerpen uitgewerkt tot een verslag. Je kunt deze verslagen nalezen in de PHS bibliotheek

De Klankbordgroep Spoor is via e-mail te bereiken. Daarnaast heeft de klankbordgroep voor elke wijk een vertegenwoordiging. Zij zijn ook per e-mail bereikbaar:

Werkgroepen 

De Klankbordgroep Spoor heeft naast zijn centrale rol ook werkgroepen in leven geroepen. Zij denken mee met ProRail over onderwerpen zoals verkeer, veiligheid, leefbaarheid, de waarde van de woningen langs het spoor of communicatie. In de werkgroepen zitten afhankelijk van het onderwerp naast de leden vanuit de klankbordgroep ook andere belanghebbende, waaronder omwonenden, geïnteresseerde inwoners en belangenorganisaties. 

De resultaten van de werkgroepen leveren waardevolle informatie en ideeën op. Zaken die het ontwerp en de bouw van de spoorplannen verder helpen. Zodat de uiteindelijke spooraanpassingen zo goed mogelijk rekening houden met de wensen en belangen van de omgeving.

Participatie bij project Vught
Participatie bij project Vught

Meer participatie en communicatie 

We organiseren informatieavonden en als de situatie erom vraagt, gaan we persoonlijk in gesprek met de belanghebbenden. In Vught wordt ook elk jaar een enquête gehouden over de communicatie. De resultaten hiervan nemen wij mee om de communicatie daar waar nodig te verbeteren.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers