Extra spoor tussen Den Bosch en Vught : Geplande aanpassingen

Voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren-Boxtel, moet het spoor in Vught worden aangepast. In het noorden van Vught leggen wij een vierde spoor aan, tot aan de aftakking van het spoor richting Tilburg. Daarnaast komt een deel van het spoor door Vught verdiept te liggen. Onder het spoor door komen twee verkeerstunnels, ter hoogte van de Loonsebaan en van de Wolfskamerweg. Ook nemen we waar nodig maatregelen om geluid en trillingen binnen de (wettelijke) normen te houden.

Schematische afbeelding spooraanpassingen Vught
Schematische afbeelding spooraanpassingen Vught

Het ontwerp voor het nieuwe spoor kun je zien op de online tracékaart met 3D-visualisaties. In de PHS Bibliotheek vind je onder het kopje 'Tekeningen en visuals' de projecttekeningen van de eindsituatie en de bouwperiode. Op deze tekeningen zie je op kaart de wijzigingen in detail ingetekend.

 

Vierde spoor

Het extra - vierde - spoor komt van Den Bosch tot de Postweg in Vught ten westen van de huidige sporen te liggen. Vanaf de Postweg schuift de uitbreiding voor het vierde spoor naar de oostzijde. Daardoor zijn er straks twee eigen sporen voor het traject Den Bosch-Tilburg. En twee eigen sporen voor het traject Den Bosch-Eindhoven. Net ten noorden van de kruising N65-spoor maken we een vrije spoorkruising. Zo kan de trein naar Tilburg veilig afbuigen, zonder afhankelijk te zijn van de treinen van en naar Den Bosch en Eindhoven. Hierdoor is er ruimte voor meer treinen en blijven storingen vaker beperkt tot één traject.

Verdiepte ligging

We leggen een deel van het spoor in Vught verdiept aan. Het gaat om het spoor tussen de Loonsebaan en de Wolfskamerweg. Daarmee komt het spoor over een lengte van 1610 meter verdiept te liggen. Het verdiepte spoor schuift ook op: het komt 2 tot 5 meter ten oosten van het huidige spoor te liggen.

Kruisen van het spoor

De wegen en het spoor kruisen straks nergens meer gelijkvloers. Alle kruisende wegen gaan straks over het spoor heen of onder het spoor door. Verkeer kan het spoor zo veilig kruisen, zonder te hoeven wachten op passerende treinen.

  • Door het verdiepte spoor worden de Helvoirtseweg, Esschestraat en Molenstraat 'ongelijkvloers'. Dat betekent hier dat het spoor onder deze wegen door gaat. Verkeer kan het spoor veiliger passeren en Vught wordt beter bereikbaar. Er komt daarbij een extra overgang voor fietsers en voetgangers, ter hoogte van het station.
  • De N65 wordt ‘omgekeerd’: nu loopt de weg onder het spoor door, maar straks gaat de weg over het verdiepte spoor heen. Er komt een verbinding over het verdiepte spoor tussen de Rembrandtlaan en de Lekkerbeetjenlaan.
  • Bij de Loonsebaan en de Wolfskamerweg wordt het spoor niet verdiept - het spoor blijft liggen zoals het nu ligt. Maar deze fiets- en voetgangersverbinding en weg gaan straks wel onder het spoor door - via twee nieuwe tunnels.

Kruising N65

Waar nu de weg onder het spoor door loopt, gaat de N65 straks over het spoor heen. ProRail is verantwoordelijk voor deze omkering en werkt de plannen verder uit. De N65 blijft open tijdens de bouwperiode van de omkering N65 en spoor. Er komt een tijdelijk viaduct N65 over het spoor. Het verkeer zal naar verwachting gedurende één jaar via dit tijdelijk viaduct rijden.

Twee tunnels

Ter hoogte van de Loonsebaan en de Wolfskamerweg ligt het spoor niet verdiept. Om te zorgen dat treinen en het verkeer elkaar hier veilig kunnen kruisen, passen wij de overwegen aan. Dat betekent dat we op beide plekken een tunnel maken. De Loonsebaan en de Wolfskamerweg gaan dan onder het spoor door. De tunnel Loonsebaan wordt voor fietsers en voetgangers. De tunnel Wolfskamerweg voor alle verkeer.

Geluid en trillingen

In Vught komen spooraanpassingen én gaan er meer treinen rijden. Van beide veranderingen onderzoeken wij de gevolgen voor de omgeving voor bijvoorbeeld geluid en trillingen. De onderzoeksresultaten geven aan of er maatregelen nodig zijn om hinder binnen de normen te houden. Bijvoorbeeld geluidsschermen.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers