Extra spoor tussen 's Hertogenbosch en Vught : Bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid

Het spoor in Vught word deels verdiept aangelegd. De aanleg van dat verdiepte spoor duurt enkele jaren. We vinden de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Vught belangrijk tijdens de bouw.

Het ontwerp voor het spoor en de spooromgeving tijdens de bouwperiode vind je in de PHS Bibliotheek onder het kopje 'Tekeningen en visuals'. Op de tekeningen zie het spoor en de spooromgeving in detail ingetekend of kijk op de online tracékaart.

Eerst tijdelijk spoor dan aanleg verdiepte ligging

We starten niet meteen met de aanleg van het verdiepte spoor. Eerst wordt er een tijdelijk spoor aangelegd. Dat bestaat uit twee sporen, zodat de treinen van en naar ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven/Tilburg door kunnen rijden. Ook komt er een tijdelijk station, zodat in- en uitstappen in Vught tijdens de bouw mogelijk blijft. Volgens de planning rijden de treinen circa vier jaar over het tijdelijke spoor. De gehele bouwperiode bestaat uit 3 stappen:

  • Stap 1: bouwen tijdelijk spoor
  • Stap 2: bouwen verdiepte ligging, vierde spoor, onderdoorgang Loonsebaan en Wolfskamerweg
  • Stap 3: opruimen tijdelijk spoor en herinrichten omgeving

Bij stap 2 vinden ook de werkzaamheden plaats voor de omkering N65-spoor. Waar de N65 nu onder het spoor doorgaat, gaat het spoor straks onder de N65 door. De N65 blijft open tijdens de bouwperiode van de omkering van de N65 en het spoor. Er komt hiervoor een tijdelijk viaduct N65 over het spoor. Het verkeer zal naar verwachting gedurende één jaar via dit tijdelijk viaduct rijden.

Op dit moment is het project in de voorbereidingsfase van stap 1. Dat betekent dat de precieze aanpak en uitvoering van de bouw nog uitgewerkt worden door de aannemer. De aannemer BAM is geselecteerd om stap 1 uit te voeren.. 

Bereikbaarheid

Vught moet bereikbaar blijven, ook tijdens de bouw van het nieuwe spoor. Goed om te weten is dat het natuurlijk mogelijk blijft om in Vught in en uit de trein te stappen. En dat we heel zorgvuldig omgaan met het sluiten van overwegen. We sluiten bijvoorbeeld niet twee overwegen op de lijn 's-Hertogenbosch – Eindhoven gelijktijdig af. Want het is belangrijk dat het westelijk en oostelijk deel van Vught goed met elkaar verbonden blijven.

Veiligheid

Veiligheid op en rond het spoor gaat boven alles, ook tijdens de bouw. Daar nemen we diverse maatregelen voor. Zo zorgen we dat er op tijdelijke overwegen veilig overgestoken kan worden. Ook wordt de bouwplaats goed afgeschermd. Bouwverkeer voor de verdiepte ligging rijdt zo veel mogelijk binnen de bouwhekken van het bouwterrein. En we willen het bouwverkeer zo veel mogelijk laten rijden via enkele ‘hoofdroutes’. Soms zullen ook andere wegen worden gebruikt. 

Voor de aanleg van het tijdelijke spoor rijdt het bouwverkeer zoveel mogelijk over de route van de tijdelijke spoorbaan. Deze route wordt bereikt vanaf de Postweg, de Helvoirtseweg en de Laagstraat/Industrieweg/Maarten Trompstraat. Bij de bouw van de verdiepte ligging rijdt het bouwverkeer voornamelijk via de N65 en Laagstraat van en naar het werkterrein. Mogelijk zal incidenteel gebruik gemaakt moeten worden van andere wegen.

Leefbaarheid

Wonen en werken met zo min mogelijk hinder - ook tijdens de bouw moet de omgeving leefbaar blijven. Samen met de klankbordgroep en de gemeente kijken we welke maatregelen mogelijk zijn om de bouwhinder te beperken. Bijvoorbeeld:

  • Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk overdag te werken. Verder is het goed om te weten dat wij niet continu voor je deur werken. We gaan in deelgebieden werken. Dit betekent dat er in bepaalde periodes op een plek wordt gewerkt (en niet 5 jaar aan één stuk). Waar we beginnen en in welke volgorde we werken, is nog niet bekend. Dat wordt duidelijk zodra de bouwplannen van de aannemer klaar zijn.
  • Bouwhekken zijn er in soorten en maten. Samen met de gemeente en de aannemer kijken we welke hekken er in de omgeving passen en stemmen dit af met omwonenden.
  • De bouw vergt parkeerruimte. Daarom bekijken we zorgvuldig waar bewoners kunnen parkeren. Als door de bouw bestaande parkeerplaatsen worden afgesloten, zorgen we zoveel mogelijk voor tijdelijke parkeerterreinen. Ook gaan we na hoe de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt van bijvoorbeeld stof en puin.
  • We nemen waar nodig maatregelen om de overlast van het tijdelijke spoor te beperken. Zo gaan de treinen over het tijdelijke spoor langzamer rijden en komt er een geluidsscherm aan de westzijde langs het tijdelijke spoor.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers