Meteren-Neerijnen-Waardenburg : Zuidwestboog Meteren

Tussen Meteren en Boxtel gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom bouwen wij bij Meteren een extra spoorboog om goederentreinen naar het zuiden te laten rijden vanaf de Betuweroute en andersom. De Zuidwestboog Meteren.

Locatie
Meteren-Neerijnen-Waardenburg
Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer
Startdatum
2022
Einddatum
2030

Meer ruimte voor goederen

Dankzij de Zuidwestboog bij Meteren wordt de Betuweroute beter benut en maken we meer ruimte voor goederenvervoer. Met deze nieuwe verbinding creëren we een robuuster, flexibeler en betrouwbaarder spoornet voor goederenvervoer.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Bekijk: De Zuidwestboog bij Meteren

Dit gaat er veranderen

Een deel van de Betuweroute komt door de nieuwe spoorboog 60 meter verder naar het noorden te liggen. Het bestaande geluidsscherm komt hier terug. De nieuwe spoorboog kruist de Betuweroute en de A15 bovenlangs met spoorviaducten en komt er een spoorviaduct over het spoor Utrecht Eindhoven

De lokale weg de Markkade passen we aan waardoor de agrarische percelen ook in de nieuwe situatie goed bereikbaar blijven. De zuidwestboog is een flinke verandering in het huidige landschap, maar door gepaste vormgeving blijft het open weidse en agrarische karakter van het landschap zoveel mogelijk behouden.

Bekijk het in 3D

Op de online tracékaart met 3D-visualisaties kun je zien wat er gaat veranderen aan het spoor en in de omgeving. Deze kaart heeft ruim dertig zichtpunten waarop de huidige situatie en de gewijzigde situatie is te zien. Op locaties met grote aanpassingen is de nieuwe spooromgeving vanuit een vogelvluchtpersperctief te bekijken.

Bekijk het hier

Bouwverkeer

De spooraanpassingen zijn omvangrijk en duren enkele jaren. Naar verwachting duurt de bouwperiode minimaal 5 jaar. Voor het bouwverkeer wordt een tijdelijke op- en afrit naar de A15 gemaakt. Dit doen we om tijdens de bouwperiode proberen we de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Toch zal er ook nog over de lokale wegen transport plaats moeten vinden, om alle werklocaties te kunnen bereiken.

Meteren-Boxtel

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) gaat over ‘spoorboekloos’ reizen: elke tien minuten een reizigerstrein op de drukste trajecten. Het traject Meteren-Boxtel is een onderdeel van dat programma. Goederentreinen rijden in de toekomst meer via de Betuweroute, richting Den Bosch en Boxtel en verder. Zo ontstaat er op andere sporen plaats voor extra reizigerstreinen.

Lees meer over dit programma

Tracébesluit

De aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Meteren en Boxtel zijn uitgewerkt in een Tracébesluit (TB).

In de bijbehorende Nota van Antwoord wordt een reactie gegeven op de ontvangen zienswijzen op het Ontwerptracébesluit (OTB). Het OTB werd in maart 2018 gepubliceerd. Zowel het Tracébesluit als de Nota van Antwoord lagen van 3 juni tot en met 15 juli 2020 ter inzage. Meer informatie hierover vind je op de pagina Progamma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren-Boxtel.

Nieuws over dit project

Meer nieuws

Gerelateerde projecten

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers