's-Hertogenbosch : Vierde spoor bij 's-Hertogenbosch

Elke tien minuten een reizigerstrein op de drukste trajecten. Om dit ‘spoorboekloze’ reizen op mogelijk te maken, is landelijk gekeken welke aanpassingen hiervoor nodig zijn. Tussen 's-Hertogenbosch en Vught komt er een vierde spoor bij, met een vrije kruising bij Vught.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 8 maart 2024.
Locatie
’s-Hertogenbosch
Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer
Startdatum
2023
Einddatum
2030

Méér treinen

De spooraanpassingen bij Den Bosch maken deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) tussen Meteren en Boxtel. PHS maakt ‘spoorboekloos’ reizen op drukke trajecten mogelijk. Op het traject Meteren-Boxtel gaan meer treinen rijden, zo ook bij Den Bosch.

Den Bosch is voor het spoor een belangrijk knooppunt. Op dit moment moeten de treinen in verschillende richtingen elkaar kruisen. Om ervoor te zorgen dat dit niet meer hoeft, wordt er een extra spoor aangelegd met een vrije kruising bij Vught. Hierdoor wordt het spoor betrouwbaarder en kunnen er meer treinen rijden.

Bredere bruggen en een extra spoordek

In Den Bosch is de ruimte voor het extra spoor er al. Want de bij de Randweg Zuid , de faunapassage en de onderdoorgang onder de Isabellabrug is er al ruimte voor een 4e spoor. Wel moeten er twee bruggen worden verbreed. Er wordt een extra spoordek gebouwd bij de kruising van de Vlijmenseweg en bij het Drongelens kanaal.

Naast deze aanpassing heeft ProRail het effect van extra treinen op de omgeving onderzocht. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeken naar geluid en trillingen.

Online tracékaart in 3D

Wil je weten hoe de nieuwe spooromgeving eruit komt te zien? Bekijk dan onze online 3D tracékaarten met de situatie tijdens de bouw en de eindsituatie.

Bekijk het in 3D Bekijk het in 3D

Trillingsreducerende ondergrondse constructie

Om mogelijk hinder van de extra treinen tegen te gaan is in ’s-Hertogenbosch in de omgeving van het station, een zogenoemde trillingsreducerende ondergrondse constructie (TROC) gepland. Dit is een diepe betonwand in de grond. Deze constructie staat in het tracébesluit gesitueerd langs de Nelson Mandelalaan en Parallelweg (aan de westzijde van het spoor) en langs de Boschveldweg (aan de oostzijde van het spoor).

De aanleg van een TROC langs de locatie Boschveldweg zou leiden tot de kap van een rij markante platanen. De gemeente en de omwonenden hebben ProRail en het ministerie gevraagd of hier een alternatief voor is, waarbij de bomenrij kan worden behouden. Het ministerie heeft besloten dat de TROC op een andere plek komt waardoor de meeste platanen behouden blijven.

Overzichtsplanning op hoofdlijnen

Planning

Uitleg over bovenstaand blokkenschema:

Blok Tracébesluit

Het gaat hier om wijzigingen in het Tracébesluit aangaande TROC Den Bosch. In het Ontwerptracébesluit 2024 is de ligging van de Trillingreducerende ondergrondse constructie (TROC) in Den Bosch gewijzigd.

Blok tijdelijk spoor en station

BAM is de aannemer die voor het project de aanleg van de tijdelijke situatie verzorgt. Hier valt de aanleg van het tijdelijk spoor en tijdelijk station onder, maar ook een aantal andere zaken die niet in deze planning staan, maar die ook in deze periode aangelegd worden. Het gaat om een tijdelijke fiets- en spoorbrug, een relaishuis, een onderstation en de geluidsschermen bij de Taalstraat.

Kijk voor meer informatie op de kaart Kijk voor meer informatie op de kaart

Blok verdiepte ligging, station en spoor

In dit tijdvak worden ook de geluidsschermen, Trillingreducerende ondergrondse constructie (TROC) in Den Bosch en het spoorviaduct over het Drongelens kanaal en de Vlijmense weg aangelegd.

Extra reizigerstreinen

Elke tien minuten een reizigerstrein op drukke trajecten. Reizen zonder spoorboekje dus. Een van de aanpassingen om dat mogelijk te maken gaat over het goederenvervoer. Goederentreinen rijden in de toekomst meer via de Betuweroute, richting ’s-Hertogenbosch en Boxtel en verder. Zo ontstaat er op andere sporen plaats voor extra reizigerstreinen. 

Lees meer over dit programma

Nieuws over dit project

Meer nieuws

Gerelateerde projecten

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers