’s-Hertogenbosch : Vierde spoor bij ’s-Hertogenbosch

Elke tien minuten een reizigerstrein op de drukste trajecten. Om dit ‘spoorboekloze’ reizen op mogelijk te maken, is landelijk gekeken welke aanpassingen hiervoor nodig zijn. Tussen ’s-Hertogenbosch en Vught komt er een vierde spoor bij, met vrije kruising bij Vught.

Locatie
’s-Hertogenbosch
Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer
Startdatum
2023
Einddatum
2030

Méér treinen

De spooraanpassingen bij ’s-Hertogenbosch maken deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) tussen Meteren en Boxtel. PHS maakt ‘spoorboekloos’ reizen op drukke trajecten mogelijk. Op het traject Meteren-Boxtel gaan meer treinen rijden, zo ook bij ’s-Hertogenbosch.

Belangrijk knooppunt

’s-Hertogenbosch is voor het spoor een belangrijk knooppunt. Op dit moment moeten de treinen in verschillende richtingen elkaar kruisen. Om ervoor te zorgen dat dit niet meer hoeft, wordt er een extra spoor aangelegd met vrije kruising bij Vught. Hierdoor wordt het spoor betrouwbaarder en kunnen er meer treinen rijden.

Wil je op de hoogte blijven?

De laatste ontwikkeling rond dit project lees je in onze digitale nieuwsbrief. Meld je aan en blijf op de hoogte.

Schrijf je in

Bredere bruggen en een extra spoordek

In ’s-Hertogenbosch is de ruimte voor het extra spoor er al. Want de Randweg Zuid, de faunapassage en de onderdoorgang onder de Postweg zijn al ‘breder’ gebouwd. Zodat het vierde spoor ernaast past. Wel moeten er twee bruggen worden verbreed. Er wordt een extra spoordek gebouwd bij de kruising van de Vlijmenseweg en bij het Drongelens kanaal.

Naast deze aanpassing heeft ProRail het effect van extra treinen op de omgeving onderzocht. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeken naar geluid en trillingen.

Trillingsreducerende ondergrondse constructie (TROC)

Om mogelijk hinder van de extra treinen tegen te gaan is in 's Hertogenbosch, ter hoogte van de Boschveldweg, een zogenoemde trillingsreducerende ondergrondse constructie (TROC) gepland. Dit is een diepe betondwand in de grond. Deze constructie staat in het Tracébesluit gesitueerd langs de Nelson Mandelalaan en Parallelweg (aan de westzijde van het spoor) en langs de Boschveldweg (aan de ooszijde van het spoor). De locatie Boschveldweg leidt tot de kap van een rij markante platanen. De gemeente en de omwonenden hebben ProRail en het ministerie gevraagd of hier een alternatief voor is, waarbij de bomenrij kan worden behouden. Wij zijn hierover op dit moment samen met de buurtbewoners en de gemeente 's Hertogenbosch in overleg. 

Kaart met 3D-visualisaties

Op de online tracékaart met 3D-visualisaties kun je zien wat er gaat veranderen aan het spoor en in de spooromgeving. De kaart heeft ruim dertig zichtpunten waarop de huidige situatie en de gewijzigde toekomstige situatie is te zien. Op locaties met grote aanpassingen is de nieuwe spooromgeving vanuit een vogelvluchtperspectief te bekijken.

Extra reizigerstreinen

Elke tien minuten een reizigerstrein op drukke trajecten. Reizen zonder spoorboekje dus. Een van de aanpassingen om dat mogelijk te maken gaat over het goederenvervoer. Goederentreinen rijden in de toekomst meer via de Betuweroute, richting ’s-Hertogenbosch en Boxtel en verder. Zo ontstaat er op andere sporen plaats voor extra reizigerstreinen. 

Lees meer over dit programma

Nieuws over dit project

Meer nieuws

Gerelateerde projecten

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers