Wonen bij het spoor : Schade

ProRail bereidt grote bouwprojecten aan het spoor of aan stations zorgvuldig voor. Toch kunnen we niet altijd voorkomen dat mensen schade ondervinden. Bijvoorbeeld omdat hun grond moet worden aangekocht. Of omdat schade ontstaat tijdens de bouw. Voor die situaties kent ProRail een regeling van schadeloosstelling.

Grondaankoop

Soms moet een project uitgevoerd worden op grond die niet van ProRail is. In zo’n geval moet die grond worden aangekocht. Als wij het na goed overleg niet eens worden met de eigenaar, heeft ProRail de mogelijkheid van onteigening.

Onteigening

Onteigening is de gedwongen overdracht van het eigendomsrecht van particulieren aan de overheid. De spelregels hiervoor liggen vast in de Onteigeningswet. ProRail zal in zo’n geval de eigenaar volledig schadeloos stellen voor het verlies van grond en gebouwen.

Zijn er pachters of huurders die inkomen verliezen door de aankoop? Dan kunnen zij aanspraak maken op een vergoeding. Ook bijkomende kosten (zoals verhuiskosten, notariskosten en overdrachtsbelasting) vallen onder de schaderegeling.

Schade tijdens de bouw

Wij proberen schade tijdens het bouwen zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan er schade ontstaan, bijvoorbeeld door heiwerkzaamheden. Is er schade ontstaan? Dan wordt deze vergoed door ProRail of de betreffende aannemer.

Wil je schade melden? Of meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting.

Compensatie voor gewijzigde situatie

Ook kunnen burgers of bedrijven nadeel ondervinden van onze bouwplannen. Bijvoorbeeld omdat de waarde van hun pand daalt als gevolg van de gewijzigde situatie.

Mogelijke nadelen worden beoordeeld volgens de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019. Meer informatie over nadeelcompensatie vind je in deze folder (pdf).

Verzoek tot nadeelcompensatie

Een verzoek tot nadeelcompensatie dien je in met een van onderstaande formulieren.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers