Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Wonen bij het spoor : Schade

ProRail bereidt grote bouwprojecten aan het spoor of aan stations zorgvuldig voor. Toch kunnen we niet altijd voorkomen dat mensen schade ondervinden. Bijvoorbeeld omdat hun grond moet worden aangekocht. Of omdat schade ontstaat tijdens de bouw. Voor die situaties kent ProRail een regeling van schadeloosstelling.

Grondaankoop

Soms moet een project uitgevoerd worden op grond die niet van ProRail is. In zo’n geval moet die grond worden aangekocht. Als wij het na goed overleg niet eens worden met de eigenaar, heeft ProRail de mogelijkheid van onteigening.

Onteigening

Onteigening is de gedwongen overdracht van het eigendomsrecht van particulieren aan de overheid. De spelregels hiervoor liggen vast in de Onteigeningswet. ProRail zal in zo’n geval de eigenaar volledig schadeloos stellen voor het verlies van grond en gebouwen.

Zijn er pachters of huurders die inkomen verliezen door de aankoop? Dan kunnen zij aanspraak maken op een vergoeding. Ook bijkomende kosten (zoals verhuiskosten, notariskosten en overdrachtsbelasting) vallen onder de schaderegeling.

Naar de onteigeningswet

Schade tijdens de bouw

We proberen schade aan de omgeving tijdens het bouwen zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan er schade ontstaan, bijvoorbeeld door heiwerkzaamheden. In dat geval vergoedt ProRail of de betreffende aannemer deze schade.

Wil je schade melden? Of meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting.

Nadeelcompensatie bij aanpassingen aan het spoor

Als bewoner of als bedrijf kun je nadeel ondervinden van onze bouwplannen. Dat kan zijn doordat de waarde van je woning daalt. Of omdat je bedrijf schade lijdt, omdat het (tijdelijk) minder goed bereikbaar is. In bijzondere gevallen kan deze schade gecompenseerd worden. Houd er rekening mee dat nadeelcompensatie alleen mogelijk is bij bouwplannen die op grond van een tracébesluit worden uitgevoerd. 

Mogelijke nadelen worden beoordeeld volgens de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019. Meer informatie over nadeelcompensatie vind je in deze folder (pdf).

Verzoek tot nadeelcompensatie

Een verzoek tot nadeelcompensatie dien je in met een van onderstaande formulieren. Het ingevulde formulier en de gevraagde gegevens stuur je per mail naar: nadeelcompensatie@prorail.nl

Het is ook mogelijk om dit per post te doen:
ProRail B.V.
tav. Leefomgeving, Juridische zaken en Vastgoed
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers