ProRail goes Green Quest

Het team van The Green Quest heeft ProRail 21 adviezen aangereikt om nog verder te verduurzamen. ProRail kan met die adviezen de Inktpot in Utrecht en de Verkeersleidingpost in Amersfoort CO2-neutraal maken. Ook is het mogelijk driekwart van alle gebruikte grondstoffen te scheiden. Uiteindelijk kunnen al deze activiteiten leiden tot een besparing van ongeveer € 450.000 en kunnen investeringen in minder dan zes jaar worden terugverdiend.
Zonnepanelen in de perronkappen

The Green Quest missie 8

ProRail was voor The Green Quest de achtste missie. Die missie vinden wij geslaagd en de adviezen zien er goed uit. Lees het eindrapport op bnr.nl. ProRail heeft The Green Quest advies gevraagd bij het realiseren van vier duurzaamheidsdoelstellingen. De adviezen zijn opgesteld door een team van vijf bekende duurzaamheidsexperts, in samenwerking met technische experts van ENGIE en SUEZ én medewerkers van ProRail.

Eigen energie opwekken

Samen met The Green Quest is een aantal veelbelovende duurzame maatregelen opgesteld. Om de energiebesparingsdoelen te bereiken wordt ProRail geadviseerd eigen energie op te wekken. Dat kan door op het dak van het hoofdkantoor de Inktpot in Utrecht zonnepanelen te installeren, maar ook door het toepassen van kleine (urban) windmolens. Ook het gebruik van de juiste zonnewering op onze gebouwen kan energie besparen. ProRail heeft bovendien veel technische installaties, die veel energie gebruiken. De energie die daarvoor gebruikt wordt, kan worden teruggewonnen. Dit geeft weer een energiebesparend effect.

LED-verlichting

Door het installeren van LED-verlichting in de ProRail-gebouwen kan de energierekening verder omlaag. Vanaf 2016 gaat ProRail versneld lampen op stations, in seinen en in informatieborden vervangen door duurzame LED-verlichting. ProRail koopt groene windstroom in en we doen onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame energieopwekking door middel van zonne-energie op stationsdaken.

Hergebruik en duurzame materialen

Door slim hergebruik van grondstoffen kunnen we verder verduurzamen. De gebruikte dwarsliggers kunnen grotendeels worden gerecycled of op minder intensieve trajecten een nieuw leven krijgen. Ook kunnen er door nog betere afvalscheiding en gedragsverandering bij de medewerkers forse stappen gemaakt worden.

Duurzaam spoor

Het energieverbruik van een reis per trein is minder dan dat van vliegtuigen en auto’s. Die voorsprong wil ProRail graag behouden, zodat ook de generaties na ons kunnen rekenen op een duurzaam Nederlands spoorsysteem. ProRail werkt daarom continu aan verdere verduurzaming van het spoor. Met behulp van The Green Quest is ProRail verder op zoek gegaan naar vernieuwingen op het vlak van duurzaam reizen, duurzaam leven en duurzaam werken.

Kimaatneutraal en energiebesparing

ProRail heeft klimaatneutrale groei als doelstelling en daarom ligt de focus vooral op energie-efficiency, CO2-reductie, circulariteit van materialen en gebruik van duurzame energie. De spoorsector heeft nu jaarlijks een CO2-voetafdruk van bijna 1000 kton. ProRail verbruikt op dit moment jaarlijks ongeveer 1100 terajoule aan elektriciteit, gas en warmte. Dat is gelijk aan het energieverbruik van 15.000 huishoudens. ProRail wil in 2020 30% minder energie verbruiken dan in 2005 en de CO2-afdruk van het spoor nog verder verlagen. Ook het energieverbruik moet in 2020 met 30% zijn verminderd en bovendien 100% duurzaam zijn.

 

Gepubliceerd op