Innoveren : Samen innoveren

Innoveren doen wij niet alleen. Om onze ambities voor de toekomst waar te maken werkt ProRail samen met marktpartijen aan nieuwe, slimme dingen: van het eerste idee tot de uiteindelijke toepassing.

Verbinden, verbeteren en verduurzamen met marktpartijen

De innovaties die we willen realiseren dragen bij aan de strategische doelen van ProRail: verbinden, verbeteren en verduurzamen. Hieronder lees je welke uitdagingen we graag samen met jou aanpakken. En hoe we samenwerken met onze partners. Samen met ProRail innoveren? Kijk dan naar onze openstaande uitvragen of meld je aan met je eigen idee. uitvragen zullen ook worden gepubliceerd op TenderNed.

Hoe willen wij samen innoveren?

Het belangrijkste uitgangspunt is dat ProRail innovatie marktpartijen wil belonen om zo betere oplossingen te krijgen voor haar opgaven. Dit doen we door:

  • Zicht/garantie te bieden op inkoop van innovatie. Het gezamenlijk doel van de is implementatie, de samenwerking gaat verder dan een test of pilot.
  • Onderzoek-, ontwikkeling en testfase mee te financieren en investeringen, risico’s en opbrengsten van een oplossing zo te verdelen dat er een positieve businesscase ligt voor alle partijen.
  • Marktpartijen/innovatiepartners vroegtijdig te betrekken, ook bij de vraagformulering.
  • Meer functioneel en universeel te specificeren: waardoor meer ruimte voor innovatie ontstaat en de toepassingsmogelijkheden van de innovatie waar het kan breder zijn dan specifiek voor het spoor.
  • Ruimte te geven aan bestaande en nieuwe innovatiepartners en samenwerkingsverbanden.

Vooruitblik: deze uitvragen komen eraan

Fysieke maatregelen voor stabiliteit en draagvermogen baanlichaam

We zoeken oplossingen voor verbetering van de stabiliteit en het draagvermogen van het baanlichaam tegen minder hinder en kosten.

Sneller en duurzamer vervangen bovenleidingportalen

ProRail staat voor de opgave om bijna 500 km aan bovenleidingportalen te vervangen. Door onder andere met onze partners te innoveren in werkwijzen en materialen willen we dit op duurzame wijze doen met minder hinder en tegen lagere kosten.

Spoorstaafonderhoud

ProRail is op zoek naar innovaties waardoor cyclisch en correctief onderhoud van spoorstaven zorgt voor een optimale levensduur van onze spoorstaven met zo weinig mogelijk hinder voor het treinverkeer.

Een eigen voorstel

Heb je een innovatie die ProRail kan helpen, maar die niet past bij een (geplande) uitvraag? Dan kun je een voorstel indienen via een speciaal formulier. Wij nemen dan contact met je op.

Naar het formulier

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers