Innoveren : Samen innoveren

Innoveren doen wij niet alleen. Om onze ambities voor de toekomst waar te maken werkt ProRail samen met marktpartijen aan nieuwe, slimme dingen: van het eerste idee tot de uiteindelijke toepassing.

Uitdagingen

We willen dit soort samenwerking verder versterken met bestaande én nieuwe innovatiepartners. Daarom geven we hier meer inzicht in de uitdagingen die momenteel spelen. In de toekomst komen er steeds nieuwe thema’s en vraagstukken bij.

De thema’s die we beschrijven, vertalen we in concrete uitvragen waarmee we marktpartijen uitnodigen om met ons samen te werken. We denken dat we op deze manier vaart kunnen maken met innovaties die impact hebben voor het spoor. Deze Uitvragen zullen vanzelfsprekend ook worden gepubliceerd op TenderNed.

Waar zijn we naar op zoek?

De innovaties die we willen realiseren moeten bijdragen aan de strategische doelen van ProRail: verbindt, verbetert, verduurzaamt. We letten ook op de kosten. Daarbij geven wij prioriteit aan:

 • Digitalisering voor voorspelbaar en op conditie gebaseerd onderhoud
 • Nieuwe materialen voor verbetering van spoorprestaties en duurzaamheid
 • Verbetering van stabiliteit en draagvermogen van het baanlichaam
 • Veilig, duurzaam en snel onderhouden van de railinfrastructuur
 • Sneller ontwerpen en bouwen in nieuwbouw- en renovatieprojecten
 • Toekomstbestendige energievoorziening.

Onze innovatievragen

In 2020 hebben we ons eerste innovatiepartnerschap ASAP ERTMS gelanceerd. In dit innovatiepartnership zijn we opzoek naar innovaties die ons helpen het nieuwe Europese treinbeveiligingssysteem (ERTMS) sneller te implementeren. In 2021 willen we onderstaande uitdagingen concreet oppakken met marktpartijen:

Slimme materialen specifiek voor geluidswanden en keerwanden

Ontwikkelingen op het gebied van materialen kunnen ervoor zorgen dat assets beter werken en/of nieuwe combinatie van functies krijgen en daardoor beter gaan presteren. We beginnen met geluids- en keerwanden.

Fysieke maatregelen voor stabiliteit en draagvermogen baanlichaam

We zoeken oplossingen voor verbetering van de stabiliteit en het draagvermogen van het baanlichaam tegen minder hinder en kosten.

Sneller en duurzamer vervangen bovenleidingportalen

ProRail staat voor de opgave om bijna 500 km aan bovenleidingportalen te vervangen. Door onder andere met onze partners te innoveren in werkwijzen en materialen willen we dit op duurzame wijze doen met minder hinder en tegen lagere kosten.

Slimmer onderhoud

Samen met marktpartijen willen we onderzoeken hoe het onderhoud slimmer, duurzamer en efficiënter kan.

Een eigen voorstel

Heb je een innovatie die ProRail kan helpen, maar die niet past bij een (geplande) uitvraag? Dan kun je een voorstel indienen via een speciaal formulier. Wij nemen dan contact met je op.

Naar het formulier

Hoe willen wij samen innoveren?

Het belangrijkste uitgangspunt is dat ProRail innovatie marktpartijen wil belonen om zo betere oplossingen te krijgen voor haar opgaven. Dit doen we door:

 • Zicht/garantie te bieden op inkoop van innovatie. Het gezamenlijk doel van de is implementatie, de samenwerking gaat verder dan een test of pilot.
 • Onderzoek-, ontwikkeling en testfase mee te financieren en investeringen, risico’s en opbrengsten van een oplossing zo te verdelen dat er een positieve businesscase ligt voor alle partijen.
 • Marktpartijen/innovatiepartners vroegtijdig te betrekken, ook bij de vraagformulering.
 • Meer functioneel en universeel te specificeren: waardoor meer ruimte voor innovatie ontstaat en de toepassingsmogelijkheden van de innovatie waar het kan breder zijn dan specifiek voor het spoor.
 • Ruimte te geven aan bestaande en nieuwe innovatiepartners en samenwerkingsverbanden.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers