Meer investeren in spoorgoederenvervoer

De politiek is aan zet om het internationale goederenvervoer beter te faciliteren. “Belangrijk is dat er geïnvesteerd wordt in betere infrastructuur en dat de regelgeving versimpeld en verbeterd wordt”. Dat zei ProRail CEO Pier Eringa tijdens de International Train Forum (ITF), die van 22 tot en met 24 mei in Leipzig georganiseerd wordt. Om het goederenvervoer in Europa verder te stimuleren heeft hij afspraken gemaakt met zijn collega’s uit andere Europese landen.
ITF Leipzig

Sneller de grens over

Goederen van A naar B brengen, over het spoor. Het klinkt simpel. Maar het vraagt om goede afspraken en voorbereiding. Wat is de beste route, waar zitten de ‘overstappen’ en kunnen we dit sneller, slimmer en efficiënter inrichten. Veel goederenvervoer is grensoverschrijdend. Dat maakt internationale afspraken superbelangrijk.

Ook kwam aan de orde dat het afgelopen jaar nog maar 55% van de treinen op de corridor Rotterdam Milaan binnen een halfuur van de afgesproken tijd aankomt. Marktpartijen gaven aan dat dit onhoudbaar is en actie is nodig om deze ongewenste ontwikkeling te keren. Pier Eringa gaf aan dat werk voor professionals van alle partijen is om samen te werken aan maatregelen om de punctualiteit te verbeteren en vooral niet naar elkaar te wijzen.’

Uitgebreid internationaal netwerk

Om het vervoer per spoor te stimuleren is een Europees netwerk van internationale ‘goederencorridors’ ingericht. Dat zijn doorgaande treinpaden door heel Europa. Vanuit Nederland lopen drie belangrijke goederencorridors door Europa. Een belangrijke corridor is de Rijn – Alpen corridor. Voor een optimaal gebruik van de spoorcorridor wordt de variëteit aan systemen teruggebracht en worden zo veel mogelijk geharmoniseerde Europese technieken geïnstalleerd. Een geoptimaliseerde spoorcorridor verbetert de verbinding tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland.

Meer goederen, meer samenwerken

We verwachten dat het vervoer over het spoor nog flink groeit. In 2030 bijvoorbeeld, wordt er vanuit de Rotterdamse havens niet 25, maar ongeveer 70 miljoen ton via het spoor verder vervoerd. Dat zijn zes keer zo veel zeecontainers. De logistieke puzzel wordt daarmee ook complexer. Want er kunnen misschien wel 50 partijen betrokken zijn bij een hele ‘goederentransportketen’. Dat vraagt dus nauwe afstemming, goede afspraken en heldere informatie over en weer. Kortom: een goede samenwerking.

 

Gepubliceerd op