E-mail disclaimer

Deze e-mail en de inhoud daarvan (inclusief eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd is geadresseerd. Hiervoor wijst ProRail aansprakelijkheid van de hand. Uitsluitend een document dat door een bevoegd persoon namens ProRail is ondertekend is bindend. 

Indien je dit bericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij je dit bericht per omgaande te retourneren aan de verzender en alle kopieën hiervan te verwijderen. Het is niet toegestaan een bericht dat niet voor jouw bestemd is te vermenigvuldigen of te verspreiden. Indien wij per e-mail met jou communiceren kunnen wij jouw e-mail archiveren, doorzenden binnen onze organisatie en contactgegevens opslaan. Onze privacyverklaring is van toepassing.

English

This e-mail and its contents (including possible attachments) are confidential. It is possible that during the making or transmission of this message errors have arisen, so that this message is improperly or incompletely dispatched or has wrongfully been addressed. In this case, ProRail cannot be held liable. Only a document which has been signed by an authorized person on behalf of ProRail is binding.

If you have received this message in error, please notify the sender and delete this message from your system immediately. Copying or disclosing this message is prohibited if you are not the intended recipient. When we communicate with you by e-mail we may archive the e-mail, send it through within our organization and store contact details. Our privacy statement (in Dutch) is applicable.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers