Graafwerkzaamheden

Sinds 2008 is het verplicht om bij graafwerkzaamheden een melding bij het Kadaster te doen om beschadiging van ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen. Dus ook als je gaat graven in de buurt van het spoor, moet je dat melden bij het Kadaster.

Wet Informatie Voorzieningen Ondergrondse Netten (WIBON)

De wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is sinds 01-01-2019 van kracht en vervangt de WION.

Bedrijven die aan of in de buurt van het spoor willen werken, moeten nu vooraf informatie opvragen over de ligging van kabels en leidingen. En ze moeten drie tot twintig dagen voorafgaand aan de werkzaamheden melding van de graafwerkzaamheden doen bij het Kadaster.

Naast het doen van een melding bij het Kadaster dient een bedrijf ook rekening te houden met de Spoorwegwet. Want voor het werken in de nabijheid van het spoor geldt een vergunningplicht. Je kunt de werkzaamheden aan ProRail melden via onze website.

Melden bij het Kadaster

Het Kadaster verstrekt en verwerkt de informatie over de ondergrondse kabels en leidingen. Het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) is in 2008 opgegaan in het Kadaster. Je kunt jouw melding van graafwerkzaamheden direct op de website van het Kadaster doen.