Wijzigingen objectgegevens en tekeningen

Het spoor goed beheren kan alleen als de informatie over het spoornetwerk betrouwbaar en actueel is. Zo kunnen we bijvoorbeeld storingen beter voorkomen en onderhoud nauwkeurig plannen. Ook voor analyses na calamiteiten zijn betrouwbare gegevens van belang. Werkt u aan het spoor? Geef wijzigingen dan altijd tijdig aan ons door.

Infra-informatie

Van alle spoorobjecten en assets die ProRail beheert, registreren we infra-informatie. Zodat we weten wat voor soort object het is, en wat de locatie, samenstelling en eigenschappen ervan zijn. De informatie over een infra-object noemen we ook wel infrastamdata. Daarnaast beheren we technische documentatie. Tijdige en juiste registratie van de infrastamdata en technische documentatie is erg belangrijk.

Wijzigingen infrastamdata en technische documentatie

Wijzigt u als opdrachtnemer iets aan de spoorweginfrastructuur? Dan moet u deze wijzigingen aan ons doorgeven, volgens het proces dat beschreven is in de HDL00028. Dit geldt zowel voor wijzigingen in de infrastamdata als voor wijzigingen in de technische documentatie. Wijzigingen levert u aan via de SAP Portal. Toegang tot de portal kunt u hier regelen. ProRail verwerkt na een check de ontvangen gegevens in SAP.

Wijzigingen in tekeningen van het seinwezen

Tekeningen van het seinwezen worden beheerd door RIGD-LOXIA. Dit is een alliantie van ProRail, Movares en ARCADIS, die zorgt voor betrouwbare railinfragegevens. Verandert u iets in tekeningen van het seinwezen? Meld dat dan rechtstreeks bij RIGD-LOXIA. De verkeersleiding voert dan de aanpassingen door. Kijk op de website van RIGD-LOXIA voor meer informatie.

Wijzigingen in as-built tekeningen

Constateert u kleine afwijkingen van de 'as-built tekeningen'? Dan kunt u die doorgeven via Plandix. We houden u op de hoogte van de afhandeling van uw melding. Vragen over uw gemelde afwijkingen of Plandix kunt u sturen aan afca@rigd-loxia.nl.

Contactadressen ProRail

Heeft u vragen over objectregistratie of technische tekeningen in SAP? Dan kunt hiervoor terecht bij ProRail in de betreffende regio.