Het spoor : Oplossingen voor Nederland

Nederland staat voor uitdagingen. Wonen, werken, het klimaat: er zijn oplossingen nodig om vooruit te komen, om in beweging te blijven. Het spoor kan daarbij helpen. Daarom hebben we een plan geschreven met concrete ideeën voor ons land. We willen namelijk graag een bijdrage leveren aan een leefbare toekomst. 

Drie pijlers

Ons plan is gebouwd op drie pijlers. Drie thema's waar ProRail invloed op heeft en waarmee we Nederland verder helpen. We hebben deze pijlers niet alleen bedacht. We hebben gesproken met goederen- en personenvervoerders, reizigersorganisaties, overheden, aannemers en experts. We hebben ze de vraag gesteld: waar en hoe kan ProRail bijdragen aan een beter Nederland? Hoe kunnen we helpen en het hoofd bieden aan de uitdagingen waar we samen voor staan?

Dit plan is onze visie, gebaseerd op onderwerpen die we allemaal belangrijk vinden. Hopelijk helpt het ook de politiek bij het maken van keuzes, op hoog niveau en op kleine schaal.

Duurzame mobiliteit

We hebben klimaatdoelen afgesproken. Om deze ambitieuze doelen te bereiken is het spoor simpelweg onmisbaar. We willen steden en regio's nog beter met elkaar verbinden, zodat minder transport over de weg nodig is.

Lees wat wij vragen aan de politiek Lees wat wij vragen aan de politiek

Bereikbaarheid

De komende jaren moeten er heel veel extra woningen gebouwd worden. Het spoor kan nieuwe woonwijken met steden en voorzieningen verbinden. Zo blijft het land bereikbaar voor iedereen.

Lees wat wij vragen aan de politiek Lees wat wij vragen aan de politiek

Economische ontwikkeling

Het spoor draagt bij aan de economische ontwikkeling en welvaart in ons land. Het stimuleert innovatie, het biedt technologische en digitale vernieuwing en zorgt voor werkgelegenheid.

Lees wat wij vragen aan de politiek Lees wat wij vragen aan de politiek

Verkiezingsagenda

ProRail heeft een verkiezingsagenda opgesteld met daarin concrete suggesties over hoe het spoor een bijdrage kan leveren aan het aanpakken van deze uitdagingen. De agenda geeft weer wat wij en onze stakeholders aan de politiek vragen om een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. 

Lees de verkiezingsagenda Lees de verkiezingsagenda

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers