Onze organisatie : Corporate Governance Code

De bestpractice-bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC) regelen de verhoudingen tussen de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhouder. Deze principes kunnen gezien worden als breed gedragen opvattingen over good corporate governance.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 10 januari 2024.

Goede corporate governance

De NCGC is geschreven voor beursvennootschappen met een statutaire zetel in Nederland. ProRail vindt een goede corporate governance belangrijk. In de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid is bepaald dat een beleidsdeelneming de NCGC toepast, waar relevant.

Relevante principes

ProRail is een beleidsdeelneming. Daarom handelt ProRail op basis van de relevante principes en best practices van de NCGC. In december 2022 is een geactualiseerde versie van de NCGC vastgesteld. Vanaf boekjaar 2023 rapporteert ProRail op basis van deze versie van de NCGC.

Niet alles is van toepassing

De NCGC is geschreven voor beursgenoteerde vennootschappen. Daardoor is een aantal bepalingen niet op ProRail van toepassing. Zo bevat de NCGC een hoofdstuk enkel over een one-tier-structuurProRail heeft een two-tier-structuur: namelijk een raad van bestuur en een raad van commissarissen.

Statuten en reglementen 

De NCGC bevat principes die zijn uitgewerkt in concrete bestpractice-bepalingen. De bestpractice-bepalingen zijn bij ProRail – voor zover van toepassing – onder andere verankerd in de statuten, in het reglement van de raad van bestuur en in het reglement van de raad van commissarissen. Ze zijn ook verankerd in de reglementen van de commissies van de raad van commissarissen. 

Een totaaloverzicht is opgenomen in het jaarverslag.

Statuten

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap. ProRail is zo'n besloten vennootschap.

Bekijk de statuten van ProRail (pdf) Bekijk de statuten van ProRail

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers