Onze organisatie : Juridisch speelveld

ProRail staat breed in de maatschappelijke belangstelling. Dit betekent dat ProRail, ook in juridische zin, met veel verschillende partijen te maken heeft. Denk hierbij aan spoorwegondernemingen, aannemers, (lokale) overheden, verladers, reizigers en toezichthouders. De juristen van ProRail hebben dan ook te maken met veel verschillende rechtsgebieden. 

Juridische structuur 

ProRail is een besloten vennootschap. De Nederlandse Staat is via Railinfratrust bv de enige aandeelhouder van ProRail. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Tussen Railinfratrust bv en ProRail bv geldt een personele unie. Dit betekent dat de leden van de raad van bestuur van ProRail ook lid zijn van de raad van bestuur van Railinfratrust bv. Hetzelfde geldt voor de leden van de raad van commissarissen. Ook zij zijn lid zijn van de raad van commissarissen van Railinfratrust bv.

Wet- en regelgeving

Op de activiteiten van ProRail is diverse wet- en regelgeving van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de Spoorwegwetgeving, het privaatrecht en het publiekrecht.

Lees meer hierover

Beheerconcessie  

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dus aandeelhouder. Daarnaast is het ministerie ook concessieverlener en subsidieverstrekker. ProRail is houder van de beheerconcessie (pdf). Dit betekent dat ProRail de Nederlandse hoofdspoorwegen en de daarbij horende infrastructuur beheert. Dit wordt samen de ‘hoofdspoorweginfrastructuur’ genoemd.

Beheerplan  

Jaarlijks stelt ProRail een beheerplan op. Hierin licht ProRail aan het ministerie van IenW toe hoe ProRail deze verantwoordelijkheden het komende jaar uit zal voeren. Voor de jaren 2020 en 2021 is in overleg met het ministerie van IenW een beheerplan (pdf) opgesteld. Naast het beheerplan stuurt ProRail jaarlijks een subsidieaanvraag. Hierna ontvangt ProRail van het ministerie een concessievergoeding. Bekijk het financiële overzicht in deze infographic (pdf).

Verantwoordelijk

ProRail is verantwoordelijk voor: 

  • Het onderhoud van de hoofdspoorweginfrastructuur.
  • De voorbereiding en uitvoering van de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur.
  • De eerlijke, niet-discriminerende en transparante verdeling van capaciteit van de hoofdspoorweginfrastructuur.
  • Het leiden van het verkeer over de hoofdspoorweginfrastructuur.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers