Dieren rond het spoor : Dassen

Een das in het spoor? Da’s niet zo mooi! We snappen het wel, dat dassen er af en toe voor kiezen om holen te graven in onze spoordijken. De omgeving van het spoor is vaak rustig en de helling van een spoordijk is voor een das ideaal terrein om in te graven. Maar dat stelt ons als duurzame spoorbeheerder voor dilemma’s.

Zorgvuldig

De holen kunnen namelijk gevaarlijke situaties veroorzaken en wij moeten altijd de veiligheid van het spoor bewaken. Tegelijkertijd zijn we fan van natuur én de das. We willen dat het goed met hem gaat. Hoe gaan das en ProRail dan op een goede manier uit elkaar? Een begin van het antwoord is: ‘zorgvuldig’ want de das is een beschermd dier en we zijn verplicht om bij onze dassenaanpak zeer zorgvuldig te werk te gaan.

Het verspreidingsgebied van de das in Nederland
Het verspreidingsgebied van de das in Nederland

Maatregelen

Wanneer we in de buurt van het spoor een dassenhol signaleren, gaan we in de gaten houden of en in welke mate het spoor verzakt. Als het spoor verzakt, treffen we maatregelen. In extreme gevallen kunnen we het treinverkeer stilleggen en het spoor direct herstellen. Vaak is een tijdelijke snelheidsbeperking voor treinen al voldoende om de veiligheid te garanderen, maar het spoor moet wel hersteld worden.

Het kan gebeuren dat het spoor er nog goed bij ligt, maar dat er veel gangenstelsels onder het spoor zijn aangetroffen. Als een gang instort - wat op zich geen gevaar hoeft op te leveren - kan een domino-effect ontstaan. Meerdere gangen storten dan in en het risico ontstaat dat het spoor plotseling verzakt. In zo’n situatie is veilig treinverkeer niet langer gegarandeerd. Dan leggen we het treinverkeer stil.

Na een herstelactie - waar de das flink last van heeft, want hij houdt niet van lawaai en bouwactiviteit - ligt het spoor weer keurig recht. Maar de das kan zo weer een probleem veroorzaken met z’n graafacties.

Graven

Dassen leven deels ondergronds en graven graag in een helling. Ze maken daar bijvoorbeeld een ‘burcht’ waarin ze slapen en jongen krijgen. Zo’n burcht kan veel vertakkingen hebben. Dit soort gaten onder het spoor kunnen zorgen voor verzakking van het spoor en daarmee gevaarlijk zijn voor het treinverkeer. Zo ook in Friesland.

Lees verder

Dweilen met de kraan open?

Het spoor herstellen zonder iets aan preventie te doen is dweilen met de kraan open. Dassen zijn enorme gravers en zullen dan ook blijven graven. Ook als er (nog) geen verzakking is opgetreden blijft het risico bestaan dat dat alsnog gebeurt. Om te voorkomen dat de activiteiten van de das opnieuw een gevaar worden voor het spoor, moeten we ervoor zorgen dat de das een andere woonplaats kiest of dat hij niet meer kan graven in een spoordijk. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Gelukkig krijgen we hulp van specialistische ingenieursbureaus en ecologisch adviseurs. Zij helpen ons een aanpak te ontwikkelen om de das op een vriendelijke manier weg bij het spoor te krijgen. Wanneer we een plan hebben opgesteld, gaan we ermee naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om een ontheffing aan te vragen, waarmee we toestemming krijgen voor ingrijpen in het leven en de leefomgeving van de das.

Bekijk: Video van een das die schrikt van de trein

Elke situatie anders

Op elke locatie waar we dassen aantreffen, moeten we een nieuw plan bedenken. Want elke situatie is anders. En dus moeten we creatief zijn. We denken er nu over na hoe we het spoor dat aantrekkelijk is voor dassen kunnen beschermen door boven- en ondergronds een soort hekwerk in te graven. Het doel daarvan is simpelweg voorkomen dat dassen richting het spoor graven.

Om ze toch te helpen om bij een voedselrijk gebied te komen, willen we op tactische plaatsen een soort rioolbuis als tunnel onder het spoor leggen. En soms zal dat geen optie zijn, dan rest ons niets dan de dassen een alternatieve leefomgeving te bieden in de vorm van een hoop grond die als ‘kunstburcht’ kan dienen. Kan zelfs dat niet, dan is vangen en ergens anders weer uitzetten een optie.

Afbeelding: weergave van een burcht onder het spoor
Afbeelding: weergave van een burcht onder het spoor

Herstellen van gaten

Das weg, probleem opgelost? Helaas: ook het herstellen van de gaten die dassen graven, stelt ons voor uitdagingen. De grond onder het spoor moet voldoende krachten kunnen dragen en heel stabiel zijn. Dat lukt met een gelijkmatige samenstelling van de ondergrond. Zomaar gaten opvullen met de bestaande ondergrond is een optie, maar daarvoor moet enorm gegraven worden. En dat betekent kosten en hinder. Alternatieve opvullingsmethodes worden nu bestudeerd.

Samenleven met de das is voor ProRail een hele puzzel. Een die we in nauw contact leggen met onze mensen met verstand van spoortechniek en -veiligheid, onze toezichthouders, ecologen en verschillende (lokale) overheden. Met als doel: veilig treinverkeer én een florerende das.

Maatregelen

Een effectieve en succesvolle aanpak van het dassendilemma draait om maatregelen die op elkaar aansluiten en in de juiste volgorde moeten worden genomen. Zo voorkomen we dat dassen terugkeren of dat we een leefomgeving creëren die zo aantrekkelijk is dat we ons eigen probleem organiseren.

Lees meer Lees meer

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers